HURTIĆ U TEŠNJU-INFRASTRUKTURNI I PROJEKTI ZA ROME

HURTIĆ U TEŠNJU-INFRASTRUKTURNI I PROJEKTI ZA ROME

U okviru redovnih posjeta lokalnim zajednicama u BiH ministar za ljudska prava i  izbjeglice u Vijeću ministara BiH Sevlid Hurtić je posjetio i Općinu Tešanj. Iako je ovdje, kroz izgradnju zgrade za socijalno stanovanje, u  okviru projekta CEB II,  omogućeno zatvaranje kolektivnih centara potrebe za projektima namijenjenim ovoj populaciji još ima. Minsitar Hurtić je prezentirao infrastrukturne kao  i  projekte vezane uz pomoć Romima koji će se finansirati putem javnih poziva.

-Da pripreme se projekti, pošto će ići preko njih. Mi hoćemo da idemo legalno i transparentno i da neko odgovara  da kada dobije novac on mora biti implementiran. Znači neće se moći desiti varijanta da Tešanj dobije neka sredstva, a da to ne bude na kraju završeno-kazuao je Hurtić.

-Ima još projekata koji se mogu osloniti i na dio ljudi  i  infrastrukturu koja se finansira sa nivoa ministarstva i dio ljudi koji žive na prostorima općine Tešanj-istaknuo je tešanjski načelnik  Suad Huskić.

Do sada je, s namjerom da predstavnike lokalnih zajednica upozna s predstojećim javnim pozivima Ministarstva kojem je na čelu, ministar Hurtić posjetio 20  gradova i općina u BiH. Afirmativa.ba