JAVNI DUG BIH 12,8 MILIJARDI KM, PORASTAO ZA 5,11 POSTO

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH primio je danas k znanju informaciju o stanju javne zaduženosti BiH koja je 31. decembra prošle godine iznosila 12.816.030.000 KM.

Od ukupne zaduženosti spoljni dug je 9.697.790.000 KM, a unutrašnji 3.118.240.000 KM.

Javni dug BiH u odnosu na godinu ranije povećan je za 623.050.000 KM ili 5,11 posto.

U ukupnoj javnoj zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 51,08 posto, Republika Srpska sa 48,04 posto, institucije BiH sa 0,49 posto i Brčko distrikt sa 0,39 posto.

Učešće javnog duga BiH u bruto domaćem proizvodu u prošloj godini iznosilo je 34,82 posto.

BiH je u prošloj godini servisirala 805.310.000 KM spoljnog duga, od čega 680.370.000 KM glavnice i 124.940.000 kamata.