Koliko vam je kalorija dnevno zapravo potrebno? Ova formula to će vam otkriti!

Znate li koji je dnevni preporučeni unos kalorija za žene, a koji za muškarce?

Pitate se koliko vam je kalorja stvarno potrebno? Pomoću Harris-Benedictove jednadžbe možete to precizno izračunati.

Za muškarce ona glasi: 66,5 + (13,75 x masa u kg) + (5,003 x visina u cm) – (6,755 x godine). Za žene: 655,1 + (9,563 x masa u kg) + (1,850 x visina u cm) – (4,676 x godine). Rezultatu se dodaje i vrijednost za životni stil. Rezultat jednadžbe treba pomnožiti sa 1,2 za sjedilački život, sa 1,375 za blagu aktivnost, sa 1,55 za srednju aktivnost, sa 1,725 za visoku te sa 1,90 za ekstremnu aktivnost.

Primjer za ženu od 40 godina, tjelesne mase 70 kg i visoku 175 cm koja živi uglavnom sjedilački: 655,1 + (9,563 x 70) + (1,850 x 175) – (4,676 x 40) = 1461,22 kcal x 1,2 = 1753,464 kcal

Općenito, preporučeni dnevni kalorijski iznos za odraslu ženu koja živi sjedilački iznosi od 1800 do 2000 kcal, a za neaktivnog odraslog muškarca od 2000 do 2200 kcal.

Drugi pokazatelj je indeks tjelesne mase. ITM je metoda mjerenja masnog tkiva (sala) na temelju visine i težine. Računa se tako da se težina u kilogramima podijeli s visinom izraženom u metrima na kvadrat. Ako je ITM od 25 do 30, osoba je pretjerano teška, od 30 do 40 je pretila, a iznad 40 ekstremno pretila. Preporučeni ITM je između 18,5 i 24,9. Ispod 18,5 BMI je nizak i znači pothranjenost.