KORIDOR VC-POČELA GRADNJA DIONICE PUTNIKOVO BRDO-MEDAKOVO

Počinje izgradnja dionice autoputa Putnikovo brdo-Medakovo

 

                                      ZA 8,5 KILOMETARA 143 MILIONA EURA

Primopredajom dokumentacije izmedju općina Tešanj i Doboj Jug i JP „Autoceste“ FBiH ozvaničen je početak radova  na sjevernoj poddionici koridora VC od Putnikovog brda kod Doboja  do Medakova u općini Tešanj. Na dionici dugoj 8,5 kilometara, bit će, izmedju ostalog,  izgradjeno sedam mostova i dvije petlje u što će biti investirano 143 miliona eura uglavnom kreditnih sredstava EBRD-a. Radovi bi trebali  biti završeni za dvije godine.

Za ovaj dio BiH početak radova na izgradnji prvih kilometara autoputa predstavlja historijski dogadjaj. Radovi će početi ovih dana. U izgradnju  8,5 kilometara autoputa bit će investirano   143 miliona eura, uglavnom kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj.

-Na ovoj dionici, osim trase, imamo i sedam mostova, četiri kraća mosta i imamo dvije petlje-pojašnjava izvršni direktor za projektovanje i gradjenje u JP „Autoceste“ FBiH  Ešef Džafić.

Nakon  spoja sa tunelom Putnikovo brdo, bit će izgradjeno i sedam mostova, jedan vještački tunel, upravljački centar, a bit će uredjene obale Usore i Tešanjke  kao i dislokacija dijela magistralnog puta M-4 Doboj – Banja Luka.

-Planirane su dvije petlje koje omogućavaju dobru konekciju regionalnih i magistralnih cesta sa autocestom tako da je to jedan od bitnih preduslova za razvoj ovog područja-dodaje Džafić.

U protekle dvije godine u općini Tešanj su u okviru 400 predmeta uspješno riješeni imovinsko-pravni odnosi za  600 parcela ukupne površine oko 500.000 metara kvadratnih. Autoput je nova razvojna šansa.

-Ovo omogućava da će Tešanj biti povezan na mrežu evropskih puteva, da će Tešanj imati brzi pristup saobraćajnicama i da će to Tešanj, ako Bog da, uvesti u novu fazu razvoja i garantovati mu budućnost-kazao je tešanjski načelnik Suad Huskić.

Smještena u medjurječju Usore i Bosne općina Doboj Jug je u prošlosti često bila izložena poplavama. Dislokacijom magistralnog puta prema rijeci Usori  bit će istovremeno izgradjen i nasip koji će ovaj prostor štititi od poplave, a  postojeća magistrala će, u praksi, postati gradska ulica.

-Općina Doboj Jug  će ovim dobiti moderno izgradjenu magistralnu cestu koja će biti ujedno i odbrambeni nasip od rijeke Usore. Shodno tome ova postojeća komunikacija će preći u lokalni put  i moći će se i dalje razvijati naša privreda-kazao je načelnik Općine Doboj Jug  Mirnes Tukić.

Izvodjač radova ističe da je sve spremno za početak radova.

-Mi smo spremni. Dionica je veoma zahtjevna. Bit će uključen veliki broj  izvodjača i podizvodjača tako da će domaća operativa biti maksimalno uposlena. Dio mehanizacije već je na terenu-kazao nam je predstavnik izvodjača radova kompanije „Euroasfalt“  Damir Peštalić.

Radovi na izgradnji ove dionice trebali bi biti završeni za dvije godine. Iako nemaju striktnih obaveza u samoj realizaciji projekta, s obzirom da su imovinsko- pravni odnosi uglavnom riješeni, obje općine su, imajući u vidu činjenicu  da je riječ o grandioznom gradjevinskom pothvatu, tokom izgradnje pružiti svu potrebnu pomoć. Radovi bi trebali biti završeni za dvije godine. Afirmativa.ba