MILENKO KAJGANIĆ IMENOVAN ZA GLAVNOG DRŽAVNOG TUŽITELJA TUŽILAŠTVA BIH

Milanko Kajganić imenovan je danas za glavnog državnog tužitelja Tužilaštva BiH na mandat od šest godina. Imenovalo ga je Visoko sudsko tužilačko vijeće BiH. On je na ovu poziciju imenovan s 13 glasova za, a tri su člana bila sudržana.