NAJMLAĐA OPŠTINA U SRPSKOJ SE ZADUŽUJE ZA ČETVRTINU BUDŽETA

Stanari,  najmlađa opština u Republici Srpskoj krenula je u kreditno zaduženje za izgradnju vodovoda od 3,66 miliona maraka, što je četvrtina godišnjeg budžeta ove lokalne zajednice koji iznosi 13,3 miliona KM.

Zadužiće se na period od sedam godina uz grejs period od 18 mjeseci po kamatnoj stopi od 4,85 odsto.

Procjenjuju da će po osnovu kamata i troškova uz glavnicu imati i dodatne troškove od 1,3 miliona KM.

“Ponuđač je dužan dostaviti izjavu da će kreditna sredstva biti operativna u roku od pet dana od zaključenja ugovora, kao i da će po ispostavljenom zahtjevu opštine transfer izvršiti najkasnije nrednog dana. U suprotnom ponuda će biti odbijena”, zahtjev je iz Stanara koji se navodi u tenderskoj dokumentaciji.

Ministarstvo finansija Republike Srpske je dalo svoju saglasnost na ovo zaduženje jer je rukovodstvo opštine ostalo u zakonskim okvirima kada je nivo duga u pitanju.

Naime, Zakonom o zaduživanju dugu i garancijama propisano je da se jedinica lokalne samouprave može zadužiti samo ako u periodu stvaranja duga ukupan iznos koji dospijeva za otplatu u bilo kojoj narednoj godini nije veći od 18 odsto iznosa njenih redovnih prihoda u tekućoj godini.

Stanari neće imati veliki udio duga u periodu trajanja grejs perioda. Međutim, 2024. godine kad on istekne, njihove obaveze će biti na 17,84 odsto redovnih prihoda iz prošle godine, što je veoma blizu dozvoljenog limita.

Naime, za dvije godine godišnji anuitet bi im po kreditima bio 1,73 miliona maraka.

U ministarstvu kažu kako će nakon toga godišnje ovabeze opadati, naravno pod uslovom da ne dođe do novih zaduženja.