ODOBRENO 5,5 MILIONA KM ZA UVEZIVANJE RADNOG STAŽA

Vlada Federacije BiH  je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije,donijela dvije odluke kojim se usvajaju programi utroška ukupno 5,5 miliona KM utvrđenih u Budžetu FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu u okviru tekućih transfera za subvencije javnim i privatnim preduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža. Sredstva će se dodjeljivati po usvojenim programima i raspisanim javnim pozivima.

Jedan od Programa se odnosi za subvencije javnim preduzećima za uvezivanje radnog staža i njime se odobrava utrošak 3,5 miliona KM, a drugi na subvencije privatnim firmama i poduzetnicima i njime se odobrava utrošak dva miliona KM za uvezivanje radnog staža.

Cilj programa je zbrinjavanje radnika koji ne mogu steći pravo na odlazak u penziju, s obzirom da im nije uplaćen radni staž. Raspoloživa sredstva dodjeljuju se za izmirenje dugovanja preduzeća za neuplaćene doprinose samo po osnovu doprinosa za PIO/MIO i to za radnike koji će sa stažom osiguranja za koji će biti uplaćeni doprinosi za PIO/MIO, nakon uplate, ispunjavati uslove za ostvarivanje prava za penzionisanje, po bilo kojem osnovu.

Kad su u pitanju subvencije javnim preduzećima, među kriterijima je navedeno kako su korisnici pomoći privredna društva koja posluju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, sa sjedištem u Federaciji BiH i u čijem osnovnom kapitalu je kapital Federacije BiH, ili bilo kojeg nivoa vlasti u FBiH, zastupljen sa više od 50 posto vlasništva.

Pravo na učešće po ovom programu i dodjelu grant sredstava imaju preduzeća koja ispunjavaju osnovne definisane kriterije i zapošljavaju najmanje pet radnika. Minimalan iznos sredstava je 1.000 KM, a maksimalan koji se može odobriti za jedno preduzeće je 300.000 KM po jednom javnom pozivu.

U kriterijima Programa za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima, između ostalog, propisano je da je minimalan iznos 1.000 KM dok maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti za jedno preduzeće nije limitiran. Privredno društvo može aplicirati za dodjelu sredstava po svakom raspisanom javnom pozivu.

Oba programa tretiraju firme koje su iz oblasti metalne, elektro i automobilske industrije, industrije građevinskog materijala, drvne, papirne i grafičke industrije, proizvodnje tekstila, kože i obuće, hemijske industrije i industrije gume i plastike, namjenske industrije i sakupljanja otpada i reciklaže materijala.

Programi traju do utroška sredstava, a najkasnije do kraja fiskalne godine, odnosno do 31.12.2023. godine. Ministarstvo će ove programe, javne pozive, odluke o usvajanju programa i odluke o dodjeli sredstava, objaviti u Službenim novinama FBiH i na svojoj web stranici, a obavijesti o objavi javnih poziva u dnevnim novinama.

Za provođenje programa nadležni su resorno ministarstvo, zatim Federalno ministarstvo finansija, Porezna uprava FBiH i Federalni zavod PIO/MIO, svako u okviru svoje nadležnosti.

U slučaju da se dodijeljena sredstva ne opravdaju, odnosno ukoliko uplatom sredstava odobrenih po Odluci o dodjeli sredstava zaposlenik nije penzionisan, resorno ministarstvo će od korisnika zatražiti povrat sredstava što će se detaljnije definisati ugovorom o dodjeli sredstava.