POČETAK RADOVA NA DEMINIRANJU MINSKO SUMNJIVOG PODUČJA “ULARICE-BEJIĆI”

Kao što je ranije i najavljeno,  otpočeli radovi na projektu deminiranja minsko sumnjivog područja „Ularice-Bejići“.

Radi se o projektu koji obuhvata čišćenje površine 1.246.158 m2, u rasponu lokacija od objekata “Ekonomije” do pozicije ”Bandera”, a podrazumijeva 6 ciljanih istraga područja s pouzdanim informacijama o miniranosti kao i 2 sistematske istrage kod kojih je potrebno doći do novih informacija o minskoj situaciji. Čišćenje terena provoditi će deminerski timovi FUCZ – „Žepče B“, te Mašinski tim za mehaničku pripremu zemljišta, a sam projektat je izuzetno zahtjevan zbog informacija o miniranosti s minama Prom-1 tipa kao i drugim protupješadijskim i protutenkovskim minama.

Civilna zaštita općine Usora ovim putem zamoljava građane za povećani oprez prilikom kretanja u blizini navedenih radnih područja, te da se u slučaju potrebe za bilo kakvim informacijama obrate Službi civilne zaštite na broj 063-719-168 (Ivica Labudović) ili izravno deminerskom osoblju na terenu: Voditelju deminerskog tima Slavenu Perić na 061-204-032, te Kontroloru Peji Perić na 061-226-143.