POMOĆ ZA OBRTE I DRUGE SAMOSTALNE DJELATNOSTI

 

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić izjavio je danas da je Vlada Federacije usvojila Izvještaj o dodijeljenoj finansijskoj pomoći za obrte i druge samostalne djelatnosti u skladu sa Uredbom koju je usvojila u oktobru prošle godine.

Glavni cilj Uredbe je opstanak obrta i drugih samostalnih djelatnosti, kao i očuvanje radnih mjesta i podrška njihovoj likvidnosti, koja je bila ugrožena Covid krizom.

Na osnovu navedene Uredbe proveli smo proceduru, koja je okončana u januaru ove godine, a ovim Izvještajem informišemo Vladu o tome na koji način je izvršena podjela sredstava i kakvi su efekti tih sredstava bili. Ukupno je podijeljeno 60 miliona KM i sredstva su koristila 24.766 obrta i drugih samostalnih djelatnosti. Ukupno je podržano 44.056 radnih mjesta odnosno uposlenika rekao je Zukić.

Ta sredstva su dobili svi oni aplikanti, koji su zadržali uposlene i koji su uredni poreski obveznici kako za direktne tako i za indirektne poreze.

Ovo je prvi put da se na ovakav način dijele sredstva gdje su svi korisnici na jedan transparentan način bez određenih zahtjeva za dodatnim administriranjem u smislu obezbjeđenja neke dodatne dokumentacije, došli do određenih sredstava i na taj način nadam se svi lakše premostili ovu tešku situaciju. A da je to tako pokazuje analiza, koja je rađena u ovom periodu, da je uglavnom povećan broj obrta i uposlenih tako da možemo reći da je realizacija ove uredbe veoma uspješno obavljena na opšte zadovoljstvo onih koji su bili korisnici. Bio je zaista veliki interes, više od 271.000 je bilo pretraga na aplikaciji koju smo uradili u dosta kratkom vremenu i podijeliti sredstva kako se nikada do sada nisu dijelila na području Federacije – potcrtao je Zukić na pres-konferenciji u Vladi Federacije BiH.