POTPISAN UGOVOR ZA IZGRADNJU DIONICE AUTOCESTE PUTNIKOVO BRDO – MEDAKOVO

Ugovor o izgradnji 8,5 kilometara duge dionice koridora Vc Putnikovo brdo – Medakovo potpisan je u sjedištu Autocesta Federacije BiH u Mostaru.

Ugovor su potpisali Elmedin Voloder, direktor JP Autoceste FBiH kao investitor, uime izvođača radova Jasmin Bučo, direktor kompanije Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo, federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić i Salih Kovačević iz Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo.

Vrijednost ugovorenih radova je 167.062.555,93 eura sa PDV-om, s rokom završetka izgradnje od 24 mjeseca, priopćeno je iz Autocesta FBiH.

Na dionici Putnkovo Brdo – Medakovo gradit će se šest mostova, jedan cut&cover tunel, pet potputnjaka, jedan natputnjak, sedam hidrotehničkih objekata, dvije petlje, čeono naplatno mjesto te jedan centar za održavanje i kontrolu prometa na autocesti.

Također, dio projekta je i regulacija rijeke Usore u dužini potrebnoj za izvođenje predmetne dionice autoceste na koridoru Vc, regulacija rijeke Tešanjke, izmještanje postojeće magistralne ceste M-4, dužine 8,5 kilometara te rekonstrukcija lokalnih cesta.

Izgradnja ove dionice financirat će se sredstvima osiguranim u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), te bespovratnim sredstvima Europske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za zapadni Balkan (WBIF).