UGAŠENA TREĆINA PERADARSKE PROZVODNJE U BiH

U BiH uvezeno hiljadu  tona  pilećeg filea više nego u 2021.

 

                       UGAŠENA  TREĆINA PERADARSKE PROZVODNJE U BiH

U BiH je tokom ove godine zatvoreno više od 30 posto peradarskih farmi. Osnovni razlog je, ističu u Koordinaciji peradara/živinara u BiH  činjenica da je u našu zemlju u ovoj godini uvezeno hiljadu tona  zamrznutog pilećeg filea više u odnosu na prošlu godinu, te da se on umnogome stavlja u promet protivno važećim zakonima. Poticaji su nedovoljni i na nivou  države neuravnoteženi, a poseban problem je nedovoljna koordinacija i loše ažuriranje podataka od strane entiteskih ministarstava što još jednom otvara pitanje potrebe formiranja ministarstva poljoprivrede ili sličnog tijela na državnom nivou.

Usljed nekontrolisanog uvoza, uvećanih cijena i nestašice  energenata i stočne hrane i nedovoljne finansijske i tehničke podrške vlasti u ovoj godini je trećina peradarske proizvodnje u našoj zemlji ugašena. U Koordinaciji peradara/živinara u  BiH, najuredjenijoj strukovnoj asocijaciji u našoj zemlji, pozivaju na akciju.

-Da pokušamo motivisati farme koje su zatvorile proizvodnju, a njih je u ovom momentu preko 30 posto u cijeloj BiH. Da te ljude, na nekin način, pokušamo vratiti na selo, da motivišemo ljude, a za sve to potreban nam je kompletan ovaj sistem-kazao je potpredsjednik Koordinacije peradara/živinara u BiH Edin Jabandžić.

A, sistema, u situaciji kada nemamo državnog ministarstva, u poljopriovrednom sektoru gotovo i nema. Barem onog jedinstvenog.

-Vrijeme je kada se kreiraju i poticaji. Računamo da će entiteti pomoći proizvodjačima iz naše oblasti jer imamo povećanje budžeta po svim nivoima. Najavljeni su i poljoprivredni budžeti i tražimo svoju šansu-dodaje predsjednik Koordinacije Predrag Miličić.

UVOZ I LOŠA KOORDINACIJA ENTITETSKIH ORGANA

Poticaji su, uglavnom nedovoljni i neuravnoteženi i kreću se od 0,30 do jedne marke po kljunu. Dok iz Federalnog udruženja peradara upozoravaju na nekontrolisan izvoz uglja u Srbiju,  zbog čega je upitna proizvodnja na farmamama tokom zime, iz Koordinacije peradara ističu kako je, s druge strane,  uvoz zamrznutog pilećeg filea za hiljadu tona veći od prošlogodišnjeg i ozbiljno ugržava domaću proizvodnju. Istovremeno, ističu, protivno Zakonu, ima slučajeva da se zamrznuti file, umjesto u preradu, plasira na tržište kao svježe meso. Zahtjeva prema entitetima je još mnogo.

-Da dobijemo dozvolu za izvoz i jaja, i rasplodnih jaja i pilića, ali i ovaj inspekcijski dio da pokušamo ustrojiti kako bismo uskladili stanje na terenu sa Zakonom i kako bi naši gradjani znali šta kupuju i šta jedu- kaže Edin Jabandžić.

-Konkretno što očekujemo od entitetskih organa je da nam dostave pravovremene i tačne podatke koji se odnose na brojeve živinskih farmi, na brojeve jata koja su useljena na te farme i na monitoringe bruceloze koji definitivno potpadaju pod nadležnosti entiteta-ističe direktor Ureda za veterinarstvo BiH Saša Bošković.

 

ZAHTJEVE PRIMILI K ZNANJU

Na nedavno održanom sastanku Korodinacije u Donjem Žabaru, prisustvovali su i predstavnici entietskih ministarstava. Primili su, kažu, k znanju zahtjeve i najavili da će to učiniti nove vlade jer su ove u tehničkom mandatu. A, zahvaljujući ovim ljudima, peradarstvo u BiH još uvijek ima šansu.

-Imamo izvoz mesa na tržište EU, proizvodimo više no što nam treba, imamo mogućnosti u proizvodnji jaja. Evo vidjećete sada u BiH pojavit će se jaja iz slobodnog uzgoja kakav se proizvodi u Njemačkoj i Holandiji. Ali, otići će nam kondicija i otići će nam energija ako sto puta ponovimo istu stvar, a nikako je ne rješavamo-ZAKLJUČUJE PREDSJENDIK Koordinacionog odbora  Predrag Miličić.

Pojedini BH peradari očekuju, ili da se entitetska ministarstva bolje organizuju i budu im istinski  servis ili da, ako već politika koči firmiranje krovnog ministarstva,  to bude stručno tijelo spremno da radi kako bi peradarstvo u BiH opstalo.  Afirmativa.ba