POZIV PRIVREDNICIMA ZA UČEŠĆE NA POSLOVNIM SUSRETIMA S TURSKIM PRIVREDNICIMA

Centar za međunarodnu i saradnju sa EU Fondovima pri Privrednoj komori Federacije BiH obavještava da će u periodu od 13-14.03.2023. godine delegacija turskih privrednika predvođena Privrednom komorom Zile posjetiti Bosnu i Hercegovinu.

Tim povodom pozivaju na učešće u bilateralnim susretima sa turskim privrednicima koji će biti upriličeni u Hotelu Hills u Sarajevu dana 14.03.2023 sa početkom u 10,00 časova.

Privrednu delegaciju čine firme koje posluju u oblasti poljoprivrede, proizvodnje stočne hrane, poljoprivredne mehanizacije, opreme za stočarske farme, prerade voća i povrća, tekstilne industrije, građevine (obrada kamena) i proizvodnje montažnih zgrada.