PREMIJER ZDK – REBALANS PA NAKNADA ZA PORODILJE OD 1.000 KM

Već u julu  zastupnici  Skupštine ZDK-a, na prijedlog premijera Mirnesa Bašića, će raspravljati o   rebalansu budžeta za 2022. godinu.

-Mi planiramo da idemo u izradu rebalansa budžeta, čija će okosnica biti naknada za porodilje koje će nam uzeti možda i 80 posto rebalansiranih sredstava koje smo planirali. Planiramo, kao i sarajevski, tuzlanski i drugi kantoni koji su uveli naknadu za zaposlene i nezaposlene porodilje, osigurati tu naknadu u iznosu od 1.000 KM. Pokrenute su sve procedure u našem resornom ministarstvu za izmjenu tog zakona. Ono što još mislimo kroz rebalans, da vratimo sredstva prema našim korisnicima. Mislimo rebalansirati budžet Ministarstva za poljoprivredu, Ministarstva za privredu, Ministarstva za boračka pitanja, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport te u Ministarstvu rada i socijalne politike za transfere prema humanitarnim organizacijama i javnim ustanovama koje su korisnici sredstava našeg resornog ministarstva – ističe Bašić.

Za ove će  do kraja godine biti potrebno 14,5 miliona KM, a na nivou godine je to oko 29 miliona KM- pojasnio je Bašić. Afirmativa.ba