PRIHVAĆEN PRIJEDLOG ELEKTROPRIVREDE BIH O ODBIJANJU ALTERTANTIVNOG PROIZVOĐAČA

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić kazao je danas da je Vlada Federacije BiH na svojoj sjednici prihvatila prijedlog Elektroprivrede BiH o odbijanju alternativnog podizvođača u vezi s projektom izgradnje Bloka 7 TE Tuzla.

– Elektroprivreda BiH je kroz Nadzorni odbor i upravu usvojila nekoliko infomacija na osnovu prijedloga Parlamenta i Vlade FBiH. Zaduženja su bila da se iznajmi pravni tim sa međunarodnom reputacijom koji će pomoći izanalizirati sa timom iz Elektroprivrede BiH postojeći ugovor i predložiti Elektroprivredi BiH, Vladi Federacije i Parlamentu FBiH smjer vezano za buduće odvijanje ovog projekta – kazao je ministar Džindić.

Dodao je da je Vlada Federacije BiH prihvatila informaciju koju je Elektroprivreda BiH usvojila zajedno s Nadzornim odborom i upravom, kao i da će Vlada FBiH taj ugovor i te odrednice koje su donesene i prihvaćene proslijediti Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje.

– Rezime kompletnih zaključaka koji su došli od Elektroprivrede BiH prema resornom ministarstvu i Vladi Federacije BiH jeste da se odbija alternativni podizvođač i da se, kao opcija jedan, ponudi potpisniku ugovora da se vrati na početne postavke i da nastavi realizacija ugovora onako kako je započeta još iz 2014. godine – dodao je Džindić.