PROGLAŠENA VANREDNA ODBRANA OD POPLAVA NA PODRUČJU SEMBERIJE

Javna ustanova „Vode Srpske“ Bijeljina uvela je vanredne mjere odbrane od poplava za poplavno područje Semberije – Sektor 1, pošto je na mjernoj stanici Radalj u Republici Srbiji, 20. januara u 02:00 časa ujutro zabilježen vodostaj rijeke Drine od 500 centimetara, sa tendencijom daljeg rasta.

U skladu sa time, nadležne službe Javne ustanove „Vode Srpske“ u saradnji sa Civilnom zaštitom preduzimaju odgovarajuće vanredne mjere odbrane od poplava na području Semberije.

Javna ustanova „Vode Srpske“ poziva stanovništvo naselja u blizini rijeke Drine da prate obavještenja nadležnih institucija, s obzirom da se tokom petka (20. januara) očekuje dalji rast vodostaja u donjem toku rijeke Drine.