PROGNOZIRJU SE NOVE POPLAVE

Agencija za vodno područje rijeke Save za period od 15. do 18. juna prognozira porast vodostaja uslijed novih padavina na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na slivovima Bosne, Une, Sane i Vrbasa.

Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama pri kojima može doći do izlijevanja iz korita, odnosno plavljenja područja uz vodotoke.

Bujični vodotoci na kojima može doći do značajnijeg povećanja vodostaja u ovom periodu na području su donjeg dijela sliva Bosne te na slivovima Spreče i Tinje.

Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u Kantonu Sarajevo, Zeničko-dobojskom, Unsko-sanskom, Tuzlanskom te Srednjobosanskom kantonu.

“Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s  ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez”, navodi se u saopćenju Agencije za vodno područje rijeke Save.