PROIZVODNJA ŠUMSKIH SORTIMENATA MANJA ZA 2,2, A PRODAJA ZA 2,5 ODSSTO

Proizvodnja šumskih sortimenata u Federaciji BiH u periodu januar-novembar, u odnosu na isti period 2021. godine, manja je za 42.000 metara kubnih ili 2,2 odsto.

Proizvodnja sortimenata od četinara manja je za 10.000 metara kubnih (1 odsto) u odnosu na isti period prošle godine, dok je proizvodnja sortimenata od lišćara manja za 33.000 metara kubnih, odnosno 3,5 odsto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Ukupna prodaja šumskih sortimenata u periodu januar-novembar 2022. godine, u odnosu na isti period 2021. godine, manja je za 47.000 metara kubnih ili 2,5 odsto.

Prodaja sortimenata od četinara je manja za 23.000 metara kubnih (2,3 odsto) u odnosu na isti period godinu ranije, dok je prodaja sortimenata od lišćara manja za 24.000 metara kubnih ili 2,6 posto.