PROSVJETNI RADNICI U ZDK DOBILI NOVE KOLEKTIVNE UGOVORE I VEĆE PLAĆE ZA 10%

Prosvjetni radnici u Zeničko-dobojskom kantonu danas su dobili nove kolektivne ugovore kojim je osigurano povećanje plaće za 10 posto.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona Spahija Kozlić potpisao je s predstavnicima sindikata nove kolektivne ugovora za oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, koji će vrijediti naredne dvije godine, kao i izmjenu i dopunu kolektivnog ugovora za oblast visokog obrazovanja.

Premijer ZDK-a Mirnes Bašić izrazio je zadovoljstvo što već drugi put u ovom mandatu potpisuju kolektivne ugovore za ovu oblast te da su sa svojim socijalnim partnerima “vrlo lako postigli dogovor” o novom kolektivnom ugovoru za oblast obrazovanja.

Plaća će svim zaposlenim u obrazovanju biti uvećana za dodatnih 10 posto, a uvećana je i naknada za topli obrok za sve budžetske korisnike u ovom kantonu sa osam na 10,5 KM, kao i naknada za prijevoz na 250 KM. Novi kolektivni ugovori primjenjivat će se retroaktivno, od 1. septembra ove godine. Kroz spomenuta dva kolektivna ugovora plaća prosvjetnim radnicima u tom kantonu, napomenuo je Bašić, uvećana je u mandatu ove vlade za skoro 30 posto.

“Jako mi je drago što smo došli do ovog momenta. Mi smo u ovom mandatu konstantno razgovarali i pregovarali s našim socijalnim partnerima, a rezultat takvih odnosa je poboljšanje materijalnog statusa za više od 5.000 zaposlenih u oblasti obrazovanja ZDK”, podvukao je ministar Kozlić.

Navodi kako su i ove godine, u dogovorima sa sindikatima, riješili tehnološki višak radnika u obrazovanju te da će, dokle god to budžet bude dozvoljavao, zbrinjavati tehnološki višak na način da niko ne ostane bez posla.

Kolektivne ugovore sa strane sindikata potpisali su predsjednik Samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine i predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog i predškolskog obrazovanja i odgoja ZDK-a Selvedin Šatorović te predsjednik Samostalnog sindikata srednjeg i visokog obrazovanja ZDK-a Đevad Hadžić.

 

“Ova je vlada najuspješnija vlada ZDK. Budžet ZDK-a je u nekim segmentima tri puta manji nego budžet nekih drugih kantona, a danas imamo situaciju da je plaća u ZDK veća nego plaća u tim kantonima… Prosvjetni radnici u ZDK, potpisivanjem ovih kolektivnih ugovora, sada imaju i najveću plaću u obrazovanju u BiH”, istakao je Šatorović.

Naveo je da startna plaća prosvjetnih radnika u osnovnom i srednjem obrazovanju sada iznosi oko 1.350,00 KM, ali da i dalje pokriva tek polovinu sindikalne potrošačke korpe u BiH.

ZDK je, dodao je, primjer kako neka vlada treba da pregovara sa socijalnim partnerima te kako se odnosi prema radnicima u oblasti obrazovanja. Zato je potpisivanje kolektivnog ugovora na dvije godine “znak i povjerenja” od sindikata da će Vlada sve obaveze ispuniti.

Predsjednik Samostalnog sindikata srednjeg i visokog obrazovanja ZDK-a Đevad Hadžić ističe da socijalni dijalog nema alternative, pogotovo kvalitetan socijalni dijalog kakav se vodi na području ZDK-a. Vlada ZDK, u ovom sazivu, napomenuo je, osim uvećanja plaća, nakanada i poboljšanje uslova za rad, doprinijela je da se na višu razinu podigne i socijalni dijalog. Tome je doprinijela i uspješna saradnja svih sindikata koji imaju jedinstven stav prema svom poslodavcu, odnosno Vladi ZDK.