PUŠTENO U RAD 76 SOLARNIH ELEKTRANA U FEDERACIJI BIH

U periodu od 12.07.-14.07.2022. godine, u sjedištu Operatora za OIEiEK, potpisano je 76 Ugovora o otkupu električne energije iz obnovljivih izvora energije iz postrojenja u probnom radu iz primarnog izvora solarne energije.

U periodu od 12.07.-14.07.2022. godine, u sjedištu Operatora za OIEiEK, potpisano je 76 Ugovora o otkupu električne energije iz obnovljivih izvora energije iz postrojenja u probnom radu, iz primarnog izvora solarne energije. Potpisivanjem pomenutih Ugovora, biti će omogućen otkup električne energije koja se iz 76 solarnih elektrana predaje u distributivnu mrežu elektroprivrednih poduzeća u Federaciji BiH.

“Otkup električne energije iz ovih 76 postrojenja vršit će se po referentnim otkupnim cijenama, u trajanju najviše do šest mjeseci, odnosno dok proizvođač ne stekne status kvalifikovanog proizvođača električne energije kod Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH, a samim tim i uslove za podnošenje zahtjeva Operatoru za OIEiEK za otkup električne energije iz postrojenja obnovljivih izvora energije po referentnim cijenama“, izjavio je direktor Operatora za OIEiEK, Edim Memić.

Na prijedlog federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, Nermina Džindića, Vlada Federacije BiH usvojila je obavezujuće ciljeve za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koji predstavljaju kontinuitet utvrđenih obavezujućih ciljeva iz APOEF-a. Usvajanjem ove odluke, omogućen je otkup električne energije iz postrojenja u probnom radu, te otkup električne energije po referentnim cijenama, ukoliko se proizvodnja kvalifikovanih proizvođača uklapa u obavezujuće ciljeve. Ova odluka se primjenjuje do donošenja planskog dokumenta kojim će biti utvrđeni obavezujući ciljevi za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine do 2030. godine, sukladno obavezama proisteklim iz Ugovora o osnivanju Energetske zajednice.

“Za otkup električne energije od kvalifikovanih proizvođača po garantovanim otkupnim cijenama potrebno  je usvojiti  planske dokumente koji bi isto omogućili. Prije svega, neophodno je usvajanje novog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije“,  ističe Memić.

Naime, na prijedlog federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije BiH je, na svojoj 321. sjednici, održanoj 30.06.2022. godine, utvrdila Nacrt Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i isti uputila Parlamentu Federacije BiH na dalje postupanje. Nacrt ovog Zakona, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH će razmatrati na sjednici zakazanoj za 26.-27.07.2022. godine.

“Nacrt novog Zakona, umjesto dosadašnjeg otkupa električne energije iz obnovljivih izvora energije putem podsticajnih cijena, predviđa transparentniji i ekonomičniji način podsticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije kroz aukcije za izgradnju novih elektrana velikih snaga“, istaknuo je Memić.

Također, Memić posebno ističe kako će novim Zakonom biti uveden sistem prosumera. Na ovaj način će se omogućiti građanima, odnosno privatnim kompanijama da uz status potrošača steknu i status proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije. Slijedom uvođenja jeftinijih i efikasnijih sistema tržišnih šema podsticaja, te realizacijom građanske energije, Federacija Bosne i Hercegovine/Bosna i Hercegovina pribiližit će se energetskim politikama Europske unije.

Izvor: Akta