REGIONALNA DISKUSIJA O TEMI“ „NASILJA I PRIJETNJE U ON LINE PROSTORI BiH, CRNE GORE I SRBIJE

POTREBNO OSVIJESTITI DRUŠTVO!

Preko 50 učesnika i učesnica, predstvnika/ca organizacija civilnog društva, institucija, medija igrađana/ki, aktivno je doprinijelo diskusiji „Zvanični mehanizmi za regionalnu reakciju na nasilje iprijetnje u online prostoru“ koja je održana online, putem Zoom platforme u petak, 17.11.2023. Cilj diskusije bio je razmjena iskustava iz oblasti reagovanja na ove, učestale pojave u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji.

Razgovaralo se o reakcijama u slučajevima svjedočenja nasilju ili ubistvu putem live streaming-a, a

kada se vijesti brzo prenose, o odgovornosti medija u izvještavanju o kriznim situacijama, kao i svemu

što možemo poduzeti u pomenutim okolnostima.

Panelisti i panelistkinje bili su eksperti/ce sa dugogodišnjim iskustvom i radom na identifikaciji i

rješavanju problema online nasilja i reakcija na online prijetnje – Katarina Joneva, ekspertica za

sigurnost na internetu iz Srbije, Ana Minevski, savjetnica za cyber bezbijednost (Computer Incident

Response Team) iz Crne Gore, Predrag Puharić, direktor Cyber Security Excellence Centre iz Bosne i

Hercegvine, a diskusiju je moderirao Enes Hodžić, novinar/istraživač BIRN BiH.

„Ne postoji jedinstveno rješenje koje može ublažiti rizike, već treba primijeniti višestruki pristup,

uključujući unapređenje zakonodavstva, politika i regulative, ali uz obavezne napore civilnog društva,

podizanje nivoa edukacije irazmjene među organizacijama. Građani/ke bi trebali postati aktivni u radu

civilnog društva i organizacija”, istakla je Ana Minevski tokom diskusije.

Enes Hodžić, novinar Detektor.ba, u zaključcima je naglasio da veliki broj aktera iz cijele regije

Zapadnog Balkana shvata opasnosti u online prostoru i koliko je potreban zajednički mehanizam za

brze reakcije: „Detektovali smo veliki broj problema, ali optimizma ne treba manjkati jer su brojni

pojedinci i organizacije spremni da se uključe u njihovo rješavanje, odnosno u širi društveni angažman

po pitanju ovih problemima. Potrebno je početi od osvještavanja cjelokupnog društva kroz razvoj

komunikacijskih mehanizama i razvoj edukativnih programa za medije, organizacije civilnog društva,

državne institucije i građane, pa sve do zagovaranja saradnje s velikim tehnološkim kompanijama,

pritiska na vlasti za provedbu odgovarajućih zakonskih i strateških rješenja, te u konačnici regionalnu

saradnju s jasno podijeljenim ulogama”.

Ovom prilikom inicirana su i uspostavljena partnerstva različitih organizacija iz regije, kako bi se

zajednički radilo na podizanju svijesti o ovim važnim temama , te pružanju adekv atnih rješenja.

Diskusija je organizovana u sklopu projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni

Balkan, koji finansira Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške, a u šest zemalja provodi

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u saradnji sa partnerskim organizacijama Center for

Research and Policy Making (CRPM) iz Sjeverne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation

(IDM) iz Albanije, sa ciljem jačanja participativne demokratije i euroatlanskih integracija u Albaniji,

Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. /CPCD/