RJEŠAVANJE STAMBENOG PITANJA MLADIH: KO SVE MOŽE APLICIRATI ZA 10.000 KM?

Ministar Enver Hadžiahmetović kazao je da svi mladi koji su kupili stan ili kuću, te grade stambeni objekat, bez obzira na bračni status imaju pravo aplicirati na javni poziv.

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović kazao je da svi mladi koji su kupili stan ili kuću, te grade stambeni objekat, bez obzira na bračni status imaju pravo aplicirati na javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja koji će biti objavljen za nekoliko dana.

“Želja nam je da svim našim mladim ljudima koji ispunjavaju uvjete pružimo mogućnost da apliciraju na javni poziv kojim Vlada Kantona Sarajevo putem Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS subvencionira rješavanje stambenog pitanja sredstvima u iznosu do 10.000 KM”, napisao je na Facebooku.

Prema Odluci o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih, koju je usvojila Vlada Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 28.07.2022.godine i prema kojoj će biti raspisan javni poziv u narednom periodu, pravo na podnošenje zahtjeva imaju mladi od navršenih 18 godina do manje od navršenih 38 godina starosti u momentu podnošenja zahtjeva.

Ministar je napisao da se ova Odluka odnosi na mlade neovisno da li su samci ili su u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, pod uvjetom da su zaključili notarski obrađen ugovor o kupoprodaji stana ili kuće na području Kantona Sarajevo, u periodu od 01.11.2021. godine zaključno sa danom objavljivanja javnog poziva ili da posjeduju pravosnažno odobrenje za građenje nadležnog organa izdato na ime podnosioca zahtjeva u naprijed navedenom periodu.

“Jedna od stavki koju mladi treba da ispunjavaju jeste i to da kupoprodajna cijena stana ili kuće, odnosno utvrđena vrijednost građevinskog dijela objekta u izgradnji ne prelazi iznos od 180.000,00 KM, te ukoliko ispunjavaju i ostale uvjete za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih koji su utvrđeni Odlukom”, naglasio je ministar Hadžiahmetović.