SDP BiH NAJAVIO PODRŠKU POSLODAVCIMA U FBIH

SDP BiH najavljuje podršku prijedlozima Udruženja poslodavaca u FBiH

 

U okviru tekućih procesa prezentiranja stručne platforme za unapređenje poslovnog okruženja u BiH iz dokumenta pod nazivom „Šta poslodavci očekuju od vlasti“, Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine održalo je sastanak sa rukovodstvom SDP BiH.

Dokument „Šta poslodavci očekuju od vlasti“ sadrži prijedloge izmjena i dopuna oko 40 propisa čiji je cilj unapređenje poslovnog okruženja, rasterećenje privrede i poboljšanje uslova rada i standarda radnika i svih drugih građana u FBiH.

Predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović, fokusirao se na prijedloge za rješavanje ključnih pitanja u privredi u FBiH, a to su nedostatak radne snage, očekivanja za rast konkurentske sposobnosti domaće privrede i povećanje životnog standarda građana, smanjenje poreza i doprinosa, eliminiranje parafiskalnih nameta, povećanje svih plaća te reformu obrazovnog sistema u skladu sa zahtjevima tržišta rada.

Poslodavci su prezentirali i značaj donošenja novih ili izmjenu postojećih propisa kojima se uređuju pitanja obnovljivih izvora energije i električne energije generalno, rada i zapošljavanja, dualnog obrazovanja, potrebe reforme tržišta rada i evidencija službi za zapošljavanje, zdravstvenog osiguranja, liberalizacije tržišta rada, eliminiranja crnog tržišta i dr.

Poslodavci nude brza i realna rješenja, koja bi mogla značajno popraviti stanje već početkom sljedeće godine.

Važno je što prije unaprijediti ekonomsko-socijalni dijalog između vlasti, poslodavaca i sindikata na svim nivoima vlasti u BiH, jer je to osnov zaštite interesa svih socijalnih partnera, a trenutno takav dijalog i saradnja skoro u potpunosti izostaje.

Predsjednik SDP BiH Nermin Nikšić pohvalio je inicijative UPFBiH i naglasio važnost dobre i redovne saradnje i koordinacije aktivnosti vlasti i poslodavaca.

SDP BiH daje punu podršku predloženim rješenjima od strane poslodavaca i uz određene dorade, spremni su aktivno raditi na njihovom usvajanju i primjeni.

Radnik je kao i poslodavcima, prioritet i SDP BiH će učiniti sve da se povećaju plaće radnika i druga primanja iz radno-pravnog odnosa. Pohvalio je prijedloge poslodavaca po ovim pitanjima i složio se sa stavovima da se i vlasti i poslodavci trebaju odreći dijela interesa u korist radnika, jer sve drugo će produbiti krizu i destabilizirati poslovne prilike u BiH.

Brojne su propuštene prilike, neiskorišteni resursi, slab je odgovor na izazove i krize i to se mora što prije mjenjati u korist radnika i poslovnog ambijenta u FBiH !

Ocjena svih učesnika sastanka je dokument „Šta poslodavci očekuju od vlasti“ vrlo koristan i dobra osnova za brz napredak i poboljšanje stanja. Dogovoreno je da se ponuđena rješenja daju u proceduru i usaglašavanje i da se krene u zakonodavne aktivnosti uz dobro prepoznavanje prioriteta, koji bi već na početku sljedeće poslovne godine, dali vrlo vidljive i efektivne rezultate u oblasti privrede u FBiH.