SEBIJA IZETBEGOVIĆ – DOKUMENTACIJA IZ ZAGREBA AUTENTIČNA, NEĆE BITI ISTRAGE!

Tužilaštvo Kantona Sarajevo donijelo je naredbu o neprovođenju istrage u predmetu koji je formiran na osnovu informacije Univerziteta u Sarajevu, a koja je dostavljena od strane Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS i anonimne prijave, vezanu za vjerodostojnost javnih isprava Sebije Izetbegović sa postdiplomskog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Kako je navedeno u naredbi, “iz prijave i pratećih spisa očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo”.

Na osnovu izvršenog grafološkog vještačenja utvrđeno je da je obrazac indeksa autentičan, kao i svi potpisi profesora s Medicinskog fakulteta u Zagrebu, saopćeno je iz Tužilaštva KS.