SINDIKAT AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU FBIH NAJAVIO PROTESTE ZBOG NEISPLAĆENIH PLAĆA

Sindikalna organizacija Agencije za privatizaciju u FBiH najavila je da je primorana treći put izaći na proteste pred zgradu Vlade FBiH sa istm zahtjevom – isplate osam zaostalih plaća.

Sindikalna organizacija Agencije za privatizaciju u FBiH najavila je da je primorana treći put izaći na proteste pred zgradu Vlade FBiH sa istm zahtjevom – isplate osam zaostalih plaća.

Ističu da radnici Agencije za privatizaciju u FBiH kao Sindikalna organizacija Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH pokreću štrajk od 8. do 22. septembra 2022., kojim traže aktivno uključenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u rješavanju isplate osam zaostalih plaća, kao i deblokade rada Agencije.

Također, napominju da su radnici, nažalost, primorani u toku štrajka obustaviti i saobraćaj, da bi bar na taj način skrenuli pažnju na tešku situaciju u kojoj se nalaze, te se izvinjavaju građanima Sarajeva u nadi da ih razumiju.

Zahtjevi Sindikata su isplata neisplaćenih plaća i naknada sa pripadajućim porezima i doprinosima za period od januara do augusta 2022., a samim tim osiguranje zdravstvenog osiguranja bez kojeg su ostali kako radnici, tako i članovi porodica, kao i osiguranje deblokade rada za normalno obavljanje poslova po ugovoru o radu i zakonom date nadležnosti.

Navode da je Vlada Federacije upoznata sa teškim finansijskim stanjem Agencije još od januara 2020., koje je uzrokovano blokadom računa po osnovu Rješenja o izvršenju na transakcijskim računima Agencije, a na osnovu Presude Vrhovnog suda Federacije BiH od 5. decembra 2019.

Agencija nema sredstava za isplatu po ovoj presudi, jer je veoma visok iznos dosuđenih sredstava, saopćeno je iz Sindikalne organizacije Agencije za privatizaciju u FBiH