SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO U BiH-UDRUŽENI MOŽEMO VIŠE!

Jačanje građanskog aktivizma i socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini

UDRUŽENI MOŽEMO VIŠE!

 

Na inicijativu aktivista Centra za razvoj društvenog preduzetništva “Globus”, u 2014. godini, dobrovoljnim zalaganjem i trudom, formirana je prva Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva u BiH pod simboličnim nazivom „Udruženi možemo više.“ Osnovna svrha Koalicije (zagovaračke mreže) je da informiše i okuplja aktiviste i stručnjake, radi zajedničkog djelovanja na promociji i zagovaranju razvoja socijalnog preduzetništva u BiH.

Pokretači Koalicije “Udruženi možemo više” su stručnjaci sa dokazanim dugogodišnjim iskustvima u radu na projektima u oblasti rada i zapošljavanja, socijalne inkluzije, socijalnog preduzetništva i drugim oblastima od značaja za razvoj ekonomije i društva.

Koalicija „Udruženi možemo više“ je neformalna aktivistička struktura, otvorena za pojedince/ke i organizacije (udruženja građana, privredna društva, fondacije i slične oblike poslovanja/djelovanja) koje dijele vrijednosti utemeljene principima Kodeksa ponašanja. Član Koalicije ne može biti lice koje djeluje u suprotnosti sa važećim zakonskim propisima u BiH.

Članstvo u Koaliciji je besplatno.

Članovi Koalicije, između ostalog, imaju pravo da budu informisani o aktivnostima Koalicije, da učestvuju u aktivnostima Koalicije, aktivnostima po projektima CDP „Globus“ (u skladu sa mogućnostima), da učestvuju u definisanju i pokretanju inicijativa od značaja za poboljšanje ambijenta za razvoj socijalnog preduzetništva, da daju prijedloge, mišljenja i sugestije u vezi aktivnosti Koalicije.

Brojni izazovi u pogledu socijalne i ekonomske situacije u BiH nameću potrebu da građani i organizacije civilnog društva preuzmu aktivniju ulogu u procesima demokratizacije i rješavanju društvenih problema. Smatramo da je u narednom periodu neophodno jačati građanski aktivizam u Bosni i Hercegovini kako bi se ostvarile neophodne socio-ekonomske reforme.

U cilju jednostavnijeg pristupanja Koaliciji, za sve zainteresovane, kreirali smo i online formu pristupnice.

U svojstvu fizičkog lica, Koaliciii je moguće pristupiti putem pristupnice na sljedećem linku: https://forms.gle/H47wGUrfQA9pYA2F8

U svojstvu pravnog lica, Koaliciii je moguće pristupiti putem pristupnice na sljedećem linku: https://forms.gle/8Jnx64zQz6oucbyL9

Za dodatne informacije, molimo da nam se javite na e-mail udruzenimozemovise@gmail.com

Kontakt osoba: koordinatorica, dr Anita Šimundža.