TEŠANJ HIFA OIL-UGOSTILI NEIMARE SA AUTOPUTA PUTNIKOVO BRDO-MEDAKOVO

Kompanija „Hifa Oil“ organizirala prijem za graditelje autoputa

 

   ZAJEDNIČKI OKONČATI  IZGRADNJU NA ZADOVOLJSTVO SVIH

Izgradnja poddionice autoputa na koridoru Vc od Putnikovog brda kod Doboja do Medakova u općini Tešanj u dužini od 8,5 kilometara vrijedne blizu 300 miliona maraka iznimno je vriejdna za sve lokalne zajednice u ovom dijelu BiH. Riječ je o grandioznom, u historiji ovih prostora, najvećem i najzahtjevnijem  infrastrukturnom  projektu koji predstavlja novu nadu i nove razvojne šanse ovog dijela naše zemlje.

Istovremeno, ovako veliki i složeni gradjevinski pothvati iziskuju maksimalnu odgovornost izvodjača i veliko razumijevanje, strpljenje i tolerantnost lokalnih vlasti, institucija i stanovništva. Tome smo svjedočili i ovih dana na početku obimnih radova, posebice na području općine Doboj Jug.

U kompaniji Hifa Oil, organiziranjem druženja i zajedničke večere za više od 300 graditelja, predstavnika lokalnih zajednica, investitora, izvodjača radova, predstavnika zdravstva, carinske službe i policije, kao i pratećih službi u ovom velikom poslu, željeli su, prije svega,  svima iskazati dobrodošlicu  i dati doprinos da se ovaj veliki posao sa što manje poteškoća i nerazumijevanja okonča na zadovoljstvo svih.

IZ PROJEKTA IZAĆI JAČI I JEDINSTVENIJI

-Procijenili smo da je svrsishodno da, kao kompanija koja, na odredjen način ima kontakte sa svim firmama koje su angažirane na  radovima izgradnje autoputa, organiziramo jedno ovakvo druženje. Željeli smo svima njima zaželjeti  dobrodošlicu na ove prostore svjesni da ćemo zajedno ovdje živjeti naredne četiri godine. Stoga vjerujem da imamo i zajednički cilj, a on je da svi želimo da se posao završi na vrijeme, da ne bude povreda, a da  medjuljudski odnosi i odnosi medju kompanijama budu na većem nivou. Rukovodeći se time mi smo upriličili jedno ovakvo druženje gdje će svi akteri iznijeti svoja mišljenja i stavove. Ako ima odredjenih nejasnoća treba ih pokušati riješiti ovdje i odmah kako se stvari ne bi dalje komplicirale. Mi živimo u prostoru dinamičnih privrednih aktivnosti i jako je važno da ti odnosi sada budu pravilno postavljeni i da takvi ostanu kako bi imali što manje nesporazuma-kazao je predsjednik Uprave „Hifa Oila“ Izudin Ahmetlić.

Druženju su prisustvovali i predstavnici općina Tešanj i Doboj Jug Suad Huskić i Mirnes Tukić koji su naglasili kako će izgradnja autoputa značiti i nove razvojne šanse očekujući od izvodjača radova da poštuje propisane standarde spremni da u svakom trenutku pruže pomoć i podršku koja se od njih bude očekivala kako bi se posao završio na vrijeme uz što manje štetnih posljedica.

Podršku su pružili i predstavnici zdravstvenih ustanova Opće bolnice u Tešnju i Poliklinike u Doboj Jugu Omer Bedak i Emir Čabrić, kao i šef Carinske ispostave u Tešnju Rifat Halilović. Isto su učinili i komandiri PS Tešanj i Doboj Jug Jusuf Katica i Sead Kadribašić.

TEŠANJ 2026. GODINE AUTOPUTEM POVEZAN SA SVIJETOM

U ime JP Autoceste FBiH preisustvovao je savjetnik direktora Amir Fejzić.

-Tešanj i ovaj prostor generalno su do sada bili uglavnom saobraćajno izolovani. Sada se to u potpunosti mijenja nabolje. Mi planiramo do sredine 2025. godine završiti ovu dionica koja je duga 8,5 kilometara od Putnikovog brda do petlje Medakovo. Mi smo već završili svoj dio posla kada je u pitanju izbor izvodjača radova sa sljedeću dionicu. Čekamo samo saglasnost banke i nadamo se da će to uskoro biti završeno. Rok za izgradnju te dionice je 30 mjeseci. Dakle do kraja 2025. ova funkcionalnost do petlje Ozimice bi trebala biti realizovana. Sljedeća dionica je duga 12 kilometara od Ozimica do Poprikuša i ona će biti završena 2026.  Imajući u vidu da su već u izradi dionice Zenica Sjever do Poprikuša i da je planiran završetak tih radova 2025. godine, vidimo da će u 2026. godini Tešanj biti novim autoputem otvoren i prema sjeveru i prema jugu-kazao je Fejzić.

Glavnom izvođaču, kompaniji  „Euroasfalt“ sa brojnim podizvodjačima predstoji veliki posao, ali i odgovornost. Na početku radova u Doboj Jugu već su pristigle prve pritužbe gradjana na prekomjeran teret na lokalnim putevima i medjuentitetskom  mostu preko rijeke Bosne.

LOKALNA INFRASTURKTURA ĆE BITI U BOLJEM STANJU NO ŠTO JE BILA

-Ja ću zamoliti sve aktere za strpljenje. Mi još uvijek nismo mobilisani u punom kapacitetu tako da se očekuju mnogo veće radne aktivnosti. Prva faza je postavljena tako da se omogući obilaznica oko glavne poslovne zone i magistralne ceste i mi očekujemo u naredna dva do tri mjeseca da ćemo uspostaviti potpunu paralelnu komunikaciju koja neće smetati gradjanima. Trenutno se radi na probijanju tih cesta i krajnji koncept je da mi što manje koristimo postojeću infrastrukturu i da je što manje uništavamo. Nekih šteta će, na žalost, svakako biti i mi ćemo do kraja projekta sve popraviti i vratiti u stanje bolje od onoga koje smo zatekli-kazao je direktor „Euroasfalta“ Jasmin Bičo.

HIFA – OIL d.o.o Tešanj posluje kao najznačajniji privatni naftni distributer u Bosni i Hercegovini. Tokom višedecenijskog iskustva od 2002. godine i kontinuiranog rasta izgrađeno je partnerstvo i povjerenje sa skoro 2500 partnera u ovoj i drugim djelatnostima i sektorima koji su dio kompanije. Danas HIFA – OIL pokriva preko 25% tržišta BiH i sa preko 330.000 hiljada tona nafte i naftnih derivata distribuiranih u 2022. godini.

Novi i različiti zahtjevi tržišta, kao i povećanje kapaciteta ponude u regionu podstakli su HIFA – OIL da kao domaća naftna kompanija 2009. godine svoje poslovanje  proširi i na tržišta regije uključujući i tržište Evropske Unije. Poslovanje na 10 tržišta EU i Jugoistočne Evrope svrstava kompaniju među najznačajnije distributere, prepoznate od strane partnera koji zahtjevaju ozbiljan i odgovoran pristup u poslovnom odnosu.

HIFA – OIL je, osim veleprodaje, u posljednje 3 godine prisutna i u maloprodaji sa 17 benzinskih pumpi u BiH. Lokacije benzinskih pumpi obuhvataju gradove širom BiH i to: Banovići, Teslić, Sarajevo 3 objekta , Busovača, Rudo, Živinice, Gračanica 2 objekta, Doboj, Maglaj, Gradačac, Hrasnica, Brčko, Bijeljina 2 objekta, Bosanski Šamac. Osim toga, jedina smo privatna naftna kompanija koja je prisutna i na tržištu Crne Gore sa 8 objekata.

Ozbiljnost poslovanja ogleda se i u portfoliu HIFA – OIL-a d.o.o. Tešanj gdje kao kupce posebno ističe EUFOR snage, sa kojima imamo zaključene ugovore o snabdjevanju i distribuciji svih vrsta derivata, uključujući i JET gorivo za njihove potrebe. HIFA – OIL je već poznata kao lider u snabdijevanju nafte i naftnih derivata sa skladišnim kapacitetima od preko 34 miliona litara što se odnosi na Terminale za gorivo u Zenici i Prijedoru, kao i Terminal u Vogošći i novim terminalima u Sarajevu.

HIFA – OIL je od 2017. godine snabdjevač JET gorivom najvećih svjetskih kompanija na Međunarodnim aerodromima u Sarajevu i Tuzli, te aerodromu Banja Luka. Kroz kvalitetne izvore snabdjevanja, obučen i stručan kadar, dovoljne logističke i kamionske kapacitete, sa gradnjom najsavremenijeg terminala u Sarajevu kompanija ostaje na tragu sigurnog, pouzdanog i dugoročnog snabdjevača aerodroma i avio kompanija koje operiraju u BIH.

Bila je ovo prilika da se i zvanično promovira novi generalni direktor kompanije „Hifa Oil“ dr Venan Hadžiselimović koji je na ovoj poziciji naslijedio vlasnika Izudina Ahmetlića, sada predsjednika Uprave. Za zabavni dio bio je zadužen Memnun Muzaferija sa bendom kojem je pomogao virtuoz na harmonici mr etnomuzikolog Damir Galijašević.

Afirmativa.ba