TEŠANJ-KOMPANIJA INTERPROCESS POSTAJE PRVA SMART FIRMA U BIH!

Uz potporu EBRD-a instalirana solarna elektrana od 600 KW

 

              KOMPANIJA INTERPROCESS POSTAJE PRVA SMART FIRMA U BIH!

 

Instaliranjem solarne elektrane  instalisane snage od 600 KW kompanija „Interprocess“ iz Tešnja na najboljem je putu da postane prva smart  proizvodna firma u našoj zemlji. Realizacijom prve faze prelaska na obnovljivu i čistu energiju, koju je projektovao Institut za napredne tehnologije i sisteme iz Sarajeva (ATS), a podržala Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) „Interprocess“, na ovaj način, već  iz ekološki prihvatljivih izvora proizvodi oko 30 posto ukupne  energije koju koristi u proizvodnom procesu.

-„Interprocess“ će, uz supstituciju, za sada,  jedne trećine električne energije iz obnovljivih izvora dati ogroman doprinos u zaštiti životne sredine. Treba naglasiti da je ovo prva faza i da ovdje uveliko  razmišljaju o novim sličnim projektima, odnosno o kontinuitetu ulaganja u obnovljive izvore energije-kazao je Narsic Mulalić, direktor izvodjača radova kompanije „Majnani“ iz Usore.

Lihić; Smart kompanija

-Dio je ovo projekta energetske efikasnosti, dakle proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i nastavak je aktivnosti ove kompanije na polju zaštite okoliša, brige o čovjekovoj životnoj sredini uz prethodno započeti projekt „Mobello šume“  gdje za svaki komad pkasiranog namještaja zasadimo jedno novo drvo. Značajno je napomenuti da sa ovom prvom fazom imamo smanjenje emisije CO2 u atmosferu na godišnjem nivou za  oko  600 tona! Tu, naravno nije kraj. Krajnji cilje je da „Interprocess“ postane u potpunosti smart tvornica, što znači da u cjelosti predjemo na tzv „zelenu energiju“ i da životna sredina ne osjeti negativne posljedice naše proizvodnje ni u jednom segmentu-ističe predstavnik kompanije Adnan Lihić.

Mulalić; Doprinos okolišu

U “Interprocessu” je u završnoj fazi digitalizacija svih procesa, uključujući i praćenje proizvodnje u realnom vremenu. Ovdje planiraju da već do kraja godine budu fabrika bez papira, izuzev onih koji su Zakonom obavezni.

Naredna faza podrazumijeva potpunu  supstituciju klasične energije onom iz obnovljivih izvora, ali i  uvodjenje elektromobila u unutrašnjem i eksternom prometu  čime bi ova fabrika postala prva u BiH koja  u proizvodnom sistemu u potpunosti  koristi energiju iz obnovljivih izvora, dakle prva  smart kompanija u BiH. Afirmativa.ba