TESLIĆ 16. KONFERENCIJA TUŽILACA – KOČNIČARI REFORMI BEZ PODRŠKE EU

U organizaciji VSTV-a BiH i pokrovitelsjtvom EU, u Tesliću je u toku 16. konferencija glavnih tužilaca u BiH. Uz domaće tužioce i predstavnike VSTV-a u radu konferencije sudjeluju i predstavnici Odjela za ljudsku dumenziju Misije OSCE-a u BiH kao i Odjela za vladavinu prava Delegacije EU u BiH.

Teme Konferencije su borba protiv organiziranog kriminala i korupcije, transparentnost pravosudja i komunikacijska strategija  i integritet nosilaca pravosudnih funkcija. Prije mjesec dana VSTV je dobio nalaz eksperata EU o stanju u pravosudju BiH.

-Nalaz generalno nije dobar. Bilo je mnogo primjedbi na način kako se ti predmeti procesuiraju. Nisam zadovoljan jer mi, kako ja to često kažem, još nemamo konačnog proizvoda, odnosno relativno malo imamo osudjujućih presuda u ovom dijelu-kazao je predsjednik  VSTV-a BiH Halil Lagumdžija.

EU konstatuje da, umjesto napretka u BiH svjedočimo neustavnim pokušajima urušavanja institucija uključujući i pravosudne. EU u potpunosti podržava rad VSTV-a kao jedinstveno regulatorno tijelo za pravosudje u BiH, ali napredak konačno mora biti vidljiv, kazao je šef Odjela za vladavinu prava Delegacije EU u BiH.

-Dakle, u 14 prioriteta je jasno naglašeno da se morap sotiući napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala uključujući i one na visokom nivou, ali moramo reći da je napredak daleko od zadovoljavajućeg-kazao je  Alfredo Strippoli, šef navedenog Odjela.

Nedovoljan psovećenost i stručnost tužilačkog kadra, politički utjecaj, nedovoljna saradnja s agencijama za provodjenje zakona, neki su od razloga loših rezultata u procesuiranju krivičnih djela svih vrsta, mišljenja je v.d. glavnog tužioca Tužilaštva BiH Milanko Kajganić.

-Tužilaštvo BiH nije nadredjeno nad tri tužilaštva, entitetska i Brčko Distrikta. Znači, svi zajedno treba da radimo da bi sutiacija bila bolja u BiH i svi zajedno treba da odgovaramo za rezultate rada-ističe Kajganić.

Šta se čini da se stanje u bh pravosudju konačno unaprijedi, pitali smo.

-Putem naših medjunarodnih partnera dobili smo sredstva, angažovali smo stručnjake finansijske oblasti i uputili ih u tužilaštva i vidi se odredjeni pomak, ali to još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou-kaže Lagumdžija.

-Javnost zna da je tokom 2021. došlo do odredjenih informacija koje smo dobili raspakivanjem aplikacija koje su koristili kriminalci i te informacije se trenutno koriste u razmjeni sa policijskim agencijama-dodaje Kajganić.

Pozdravljajući i ohrabrujući najave domaćih aktera iz EU  ne kriju da oni, koji zaustavljaju reforme i borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije, u budućnosti neće moći računati na tehnilčku, ali i finansijsku podršku EU. Afirmativa.ba