U OVOM DIJELU BIH DAJU 100 KM MLADIMA

U Republici Srpskoj počela je online registracija za jednokratnu novčanu pomoć mladima od 100 KM, s ciljem poboljšanja materijalnog položaja mladih i ublažavanja posljedica djelovanja inflacije.

Iz Ministarstva finansija RS saopšteno je da će isplata sredstava, koja su osigurana rebalansom budžeta za ovu godinu, početi sukcesivno po završetku primanja prijava.

“Jednokratnu novčanu pomoć prijavom na aplikaciju inp.vladars.net mogu da ostvare mladi sa prebivalištem u RS ili Brčko distriktu sa državljanstvom BiH, rođeni od 1. jula 1993. do 1. jula 2006. godine”, ističe se u saopćenju.

U saopćenju se pojašnjava da je prilikom podnošenja prijave u aplikaciju potrebno unijeti ime i prezime, matični broj, broj tekućeg računa, naziv banke u kojoj je račun, te označiti mjesto prebivališta.

“Podaci će biti tretirani u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, te kao takvi neće biti korišteni u druge svrhe”, naglašava se u saopštenju.