BIH RADNICI USKORO MOGU IMATI PLATE KAO U NJEMAČKOJ

Zahvaljujući međunarodnoj saradnji sindikata, od naredne godine radnici u preduzećima u BiH, koja rade za velike njemačke brendove, moći će se obratiti državnoj agenciji u Njemačkoj i tražiti zaštitu prava na dostojanstven rad, uključujući i pravo na odgovarajuću platu.

On dodaje da će od 2024. ista prava imati i radnici u preduzećima sa 1.000 radnika, koji su “izvođači radova” za njemačke kompanije, a kasnije će se taj prag spuštati, na sve manja preduzeća.

“Usluge njemačke državne agencije i nevladinih organizacija, koje učestvuju u zaštiti prava inostranih radnika, biće besplatne za sve radnike koji im se obrate. Evropska komisija priprema direktivu s ciljem da se ovaj njemački model preslika na sve zemlje EU”.

Radnici u BiH, ukoliko rade u preduzećima koja izvoze u Njemačku, moći da se obrate njemačkim vlastima u slučajevima mobinga i neplaćenog prekovremenog rada, ali da će moći da se žale i na plate.

U zaštiti radničkih prava inostranih radnika primjenjivaće se njemački zakoni.

“Agencija će prvo uputiti radnike na medijaciju sa firmom poslodavcem iz Njemačke. Ukoliko medijacija ne uspije radnici će moći da sudskim putem traže sva prava koja im pripadaju po zakonima Savezne Republike Njemačke, uključujući i platu.