U PREDMETU „DOBROVOLJAČKA“ SVI OPTUŽENI IZJASNILI SE DA NISU KRIVI

Svi optuženi u predmetu “Dobrovoljačka” izjasnili su se danas da nisu krivi u vezi sa događajima od 3. maja 1992. godine u toj ulici u Sarajevu.

Tužilaštvo BiH 27. aprila podiglo je optužnicu protiv 10 osoba u predmetu “Dobrovoljačka” – Ejuba Ganića, Zaima Backovića, Hamida Bahte, Hasana Efendića, Fikreta Muslimovića, Jusufa Pušine, Bakira Alispahića, Enesa Bezdroba, Ismeta Dahića i Mahira Žiške.

Sud BiH potvrdio je optužnicu Tužilaštva BiH u kojoj se, između ostalog, navodi da su optuženi za vrijeme obavljanja tadašnjih funkcija u okviru svojih ovlaštenja, postupali suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava, kršeći odredbe Ženevske konvencije o zaštiti civila za vrijeme rata.