USAID-CRS: PROJEKTI SOCIJALNE KOHEZIJE U POSLOVANJU OD IZNIMNE VAŽNOSTI ZA DRUŠTVO

Projekti socijalne kohezije u poslovanju i unaprjedjenja praksi društveno odgovornog poslovanja u uvjetima kada država ne proizvodi dovoljno javnih dobara uprkos velikim potrebama ljudi, navedeni  projekti su veoma važni. Tu prazninu na neki način treba popuniti, a to, u doboroj mjeri, može jedino biznis. Stav je ovo jednog od vodećih ekonomista na našim prostorima  prof. Ante Domazeta.

-A biznis to radi iz više razloga. Prije svega zbog svoje misije zadovoljavanja potreba na tržištu, ali i odogovornosti da uz profitno orijentirane aktivnosti razvijaju i one aktivnosti koje stvaraju zajednička dobra za sve ljude u BiH. To su zajednička dobra zato što se ona razlikuju od javnih dobara koje stvara država. Biznis sa javnim sektorom, lokalnom zajednicom i civilnim društvom  ima svoj ugao promatranja u zadovoljavanju potreba ljudi jer oni su njegovi potrošači. Biznis je dio društva i  i nije mu svejedno kakav će u tom društvu biti životni standard, kako će ljudi živjeti  i kako će se, na kraju, stvarati taj socijalni kapital  i socijalna kohezija-mišljenja je prof. Domazet.

Potrebe zajednice za javniom dobrima i resursima uglavnom koincidiraju i sa profitom, kao pokretačem poslovnih aktivnosti. Koordinacija, kroz projekt „Socijalno kohezija u poslovanju- unaprjedjenje praksi društveno odgovornog poslovanja“, koji u BiH, uz finansijsku potporu USAID-a provodi CRS, od iznimne je važnosti i već daje odlične rezultate.

-U jednom društvu sa dobrom socijalnom kohezijom, život je kvalitetniji i tražnja je stabilnija, zaposlenost je veća i dohodak je veći pa su i uvjeti za biznis-aktivnosti bolji. Zato biznis ima veliki i nteres da podržava  razne društveno-korisne aktivnosti  i tako doprinosi socijalnoj koheziji i boljem životnom standardu gradjana-zaključuje prof. Ante Domazet.  Afirmativa.ba