UPFBIH: SMANJENJEM BROJA DANA BOLOVANJA NA TERET POSLODAVCA

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine pozvalo je zastupnike u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH da usvoje izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH kojeg je predložio nezavisni zastupnik Ramiz Karić. Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH bit će razmatrane na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH zakazanoj za utorak, 26.7.2022. godine.

„Statistički podaci ukazuju da je evropski prosjek bolovanja 6,5 radnih dana godišnje ili u procentima oko 3,5 posto. Na nivou FBiH taj procent iznosi 13 posto, odnosno, gotovo 25 radnih dana godišnje. Imamo 3,5 ili četiri puta veći broj dana polovanja od prosjeka Evrope. Mi nismo bolesna nacija, ovdje se isključivo radi o zloupotrebi bolovanja. Upravo je cilj ovog amandmana  smanjenje zloupotrebe bolovanja“, kazao je predstavnicima medija Adnan Smailbegović, predsjednik UPFBiH.

Amandmanom UPFBiH predlaže se izmjena člana 56. u smislu da se obaveza naknade plaće za vrijeme bolovanja na teret poslodavca smanjuje sa 42 na 15 dana, a da teret isplate ostatka bolovanja preuzmu fondovi zdravstvenog osiguranja.

Usvajanjem prijedloga UPFBiH došlo bi do ujednačavanja zakonodavstva FBiH sa zakonskim propisima koji su na snazi u zemljama Evropske unije, ali i Republike Srpske koja ima značajno manji broj dana na teret poslodavaca, smanjile bi se zloupotrebe bolovanja, a na ovaj način ostvarile bi se uštede na osnovu kojih bi plaće radnika mogle biti povećane za 15 posto.

UPFBiH također od zastupnika traži da se usvoje izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH u dijelu kojim će se poslodavci osloboditi obaveze snošenja tereta isplate plaće zbog povrede radnika do koje nije došlo na radnom mjestu i koja nije rezultat radnog angažmana uposlenika, nego da tu obavezu snose zavodi zdravstvenog osiguranja.

„Prema sadašnjoj regulativi, ako se radi o povredi na radu, bez obzira na to da li je poslodavac kriv ili ne za tu povredu, poslodavac plaća kompletne troškove liječenja za tog radnika, plaća bolovanje u stopostotnom iznosu plaće, neograničeno dok ne ozdravi ili dok komisija ne odredi neki stepen invalidnosti i ne vrati ga na posao, bez obzira na to koliko to trajalo“, kaže Smailbegović.

Prema riječima Mladena Pandurevića predloženi amandmani su u interesu ponajprije radnika.

„Kada bi se broj dana bolovanja sveo na evropski prosjek, automatski bi se stvorili uslovi za povećanja plaća u iznosu od 15 posto. Tako da je predloženo rješenje ponajprije u interesu radnika, poslodavaca, bolnica, fondova zdravstvenog osiguranja – dakle u općedruštvenom interesu. Ovaj prijedlog ne odgovara samo onima koji su korumpirani, koji odobravaju bolovanje kada ga ne bi smjeli odobriti i oni koji zloupotrebljavaju bolovanje“,  naglasio je Pandurević.