UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH PROVODI KAMPANJU “STOP ŠVERCU 2023”

U periodu od 10. aprila do 10. maja ove godine Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH) provodi kampanju „Stop švercu 2023“, a cilj je podizanje svijesti građana i dodatna edukacija o akcizama.

Akcize su posebni porezi, koji se uz PDV, plaćaju na određene vrste proizvoda u BiH. Tako se posebni porezi ili akcize plaćaju na naftu i naftne derivate, duhan i duhanske prerađevine, alkohol i alkoholna pića, pivo, vino, bezalkoholna pića i kafu.

Prihodi od akciza su izuzetno značajni u ukupno prikupljenim prihodima od indirektnih poreza. Samo u 2022. godine po osnovu prihoda od akciza prikupljeno je 1,6 milijardi KM. Ova sredstva najvećim dijelom se koriste za finansiranje budžeta na svim nivoima vlasti, prije svega za plate u školstvu, zdravstvu, policiji, državnoj upravi. Pored toga sredstvima od akciza finansiraju se i razna socijalna davanja, ali i penzije.

– Zato je od izuzetnog značaja da građani BiH znaju prepoznati kada se radi o prodaju akciznih proizvoda na „crnom tržištu“, navode iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO).

Kada je riječ o cigaretama, alkoholnim pićima i kafi, ovi proizvodi moraju biti obilježeni akciznim markicama UIO, jer su jedino tako obilježeni ovi proizvodi legalno u prodaji u BiH. Nafta i naftni derivati se jedino mogu legalno kupiti na benzinskim pumpama.

Iz Uprave pozivaju građane BiH da dostave svaku informaciju o nelegalnoj prodaji akciznih proizvoda Upravi za indirektno oporezivanje. Informacija se može dostaviti putem otvorene linije čiji je broj 080 02 06 07 ili putem viber broja 065 355 155 na koji se može poslati lokacija gdje se akcizna roba prodaje suprotno zakonskim propisima. Svi pozivi su besplatni i anonimni.

Kada se informacija dostavlja u UIO, pojašnjavaju iz UIO-a, vrlo je važno da bude što više konkretnih detalja kako bi službenici Uprave mogli brzo preduzeti aktivnosti na terenu.