VLADA FBIH ĆE TRAŽITI PRIVREMENU ZABRANU IZVOZA PELETA

Vlada je zadužila federalna ministarstva trgovine, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te energije, rudarstva i industrije da u suradnji s Gospodarskom komorom FBiH, sagledaju situaciju u vezi sa snabdijevanjem tržišta FBiH peletom.

Prošle godine cijena peleta kretala se po toni između 300 do 400 KM, a sada je već dostigla cijenu od 600 KM, istaknuto je informaciji Vlade FBiH.

Imajući u vidu postojeća događanja s rastom izvoza i cijenom peleta, što će zasigurno onemogućiti osiguranje dovoljne količine istog s ekonomskim prihvatljivom cijenom za tržište Bosne i Hercegovine, smatramo potrebnim da Vlada Federacije BiH zatraži od Vijeća ministara BiH da donese privremenu mjeru, odnosno Odluku o privremenoj zabrani izvoza peleta iz Bosne i Hercegovine, navedeno je u informaciji.

Ova ministarstva su zadužena da ovisno o rezultatima sagledavanja situacije, u roku od 15 dana pripreme tekst inicijative koju će Vlada FBiH uputiti Vijeću ministara BiH radi donošenja odgovarajuće mjere o privremenom ograničenju izvoza peleta iz Bosne i Hercegovine.