VLADA RS PRIKRILA 52 MILIONA KM DEFICITA

Vlada Republike Srpske prikazala je da je budžetski deficit u prošloj godini iznosio  80,6 miliona KM, dok je po nalazu revizije on veći za čak 52 miliona KM.

Glavna služba za reviziju javnog sektora RS utvrdila je da Vlada nije realno prikazala deficit i da on u stvari iznosi 132,9 miliona maraka.

Ovo je ujedno i glavni razlog zbog kojeg je konsolidovani godišnji finansijski izvještaj za korisnike budžeta RS dobio mišljenje sa rezervom.

„U bilansu uspjeha za 2021. godinu iskazani negativan finansijski rezultat tekućeg perioda od 80,6 miliona KM je potrebno korigovati na više najmanje za 52,4 miliona КM, tako da negativan finansijski rezultat tekućeg perioda iznosi najmanje 132,9 miliona maraka“, navodi se u revizorskom izvještaju.

Revizori su naveli da je u bilansu stanja iskazan pozitivan finansijski rezultat od 58,8 miliona KM, dok je po njihovom nalazu taj rezultat iskazan većim za najmanje 52,3 miliona KM.

U bilansu uspjeha je iskazan negativan finansijski rezultat od 80,6 miliona  КM.

 

„Finansijski rezultat tekuće godine utvrđen kao razlika prihoda i rashoda iskazan je u negativnom iznosu (80.574.548 КM), odnosno iskazan je gubitak. U toku 2021. godine vršena su direktna knjiženja u korist rezultata, a odnose se na evidentiranja uvećanja vrijednosti puteva i autoputeva (136.875.678 КM), po osnovu ukidanja revalorizacionih rezervi (1.992.759 КM) i evidentiranja korekcija prilikom konsolidacije (569.574 КM). Nakon svih izvršenih knjiženja u 2021. godini finansijski rezultat tekuće godine na kraju 2021. godine iskazan je u pozitivnom iznosu od 58.863.463 КM (dobitak)“, piše u izvještaju.

 

Međutim, revizori su naveli da ukupni prihodi zahtijevaju korekciju na niže za 48,2 miliona KM, a rashodi korekciju na više za 4,1 milion zbog čega je pozitivan finansijski rezultat 2021. godine iskazan većim najmanje za 52,3 miliona  КM.

Podsjećamo, prije nekoliko godina tadašnjih glavni revizor RS Duško Šnjegota je podnio ostavku, nakon što je Glavna služba za reviziju javnog sektora RS utvrdila da je stvarni deficit u budžetu RS 175 miliona, a ne 45 miliona KM, kako je Vlada prikazala.

Taj izvještaj je izazvao burne reakcije tadašnjeg predsjednika RS i ministra finansija Milorada Dodika i Zorana Tegeltije, koji su tvrdili da je izvještaj tendenciozan, a Dodik je čak zatražio od Šnjegote da podnese ostavku navodeći da će u suprotnom biti smijenjen.