VLADA ZDK UTVRDILA PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2023. GODINU

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) utvrdila je jučer na vanrednoj sjednici Prijedlog Budžeta ZDK za 2023. godinu i po skraćenom postupku uputila u proceduru kantonalnoj skupštini.

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 540.582.580,00 KM, a ukupni rashodi i izdaci 536.301.950,00 KM, dok je preostali iznos od 4.280.630,00 KM planiran za pokriće deficita iz ranijih godina.

Prijedlog budžeta za ovu godinu je u odnosu na izvršenje prošlogodišnjeg budžeta veći za 43.154.909,00 KM ili oko osam posto.

Projekcije prihoda rađene su na osnovu dostavljenih projekcija prihoda od Direkcije za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine, Odjeljenja za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i Revidiranih projekcija Federalnog ministarstva finansija za indirektne poreze, porez na dobit i porez na dohodak, dok je predložena visina rashoda i izdataka, nakon detaljnih konsultacija članova Vlade, utvrđena u saradnji s resornim ministarstvima.

Prijedlog budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu razmatrat će kantonalna skupština na sjednici zakazanoj za 10. mart.