ZA OBNOVU PARTIZANSKOG GROBLJA MOSTAR 200.000 KM

Kako je premijer Federacije BiH Fadil Novalić i najavio 15. juna ove godine, nakon vandalskog skrnavljenja Partizanskog groblja Mostar, Vlada Federacije BiH jučer je donijela odluku o ulaganju sredstava da se ovaj spomenik opet obnovi.

Na sjednici je, naime, jednoglasno usvojena odluka o izdvajanju 200.000 KM Agenciji “Stari Grad” Mostar za obnovu sanaciju, revitalizaciju i iluminaciju Partizanskog spomen groblja.

Vlada je u okviru izmijenjene ranije odluke o Programu utroška sredstava za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja, iz ovogodišnjeg federalnog budžeta odlučila izdvojiti 1,1 milion KM, umjesto ranije planiranih 100.000.

Osim 200.000 za Partizansko groblje u Mostaru, 400.000 KM izdvojit će se za sufinansiranje izgradnje Muzeja 505. Viteške brigade Petog korpusa Armije RBiH u Bužimu. Također, 300.000 bit će dodijeljeno za izgradnju memorijalnog centra Groblje mira – Bile. Udruženju boraca “Patriotske lige Gradačac” bit će doznačeno 100.000 KM.