ZAKON O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI U FBIH NA ČEKANJU

Kao jedna od aktivnosti Gender akcionog plana u Općini Tešanj ovih je dana potpisan Protokol o postupanju u slučaju nasilja u porodici. Cilj ovog dokumenta je da se efikasnije djeluje na sprJečavanju nastanka nasilja, efikasnijoj zaštiti žrtava nasilja i sankcionisanju počinilaca nasilja u porodici. Iako aktivnosti u lokalnim zajednicama ohrabruju zabrinjava činjenica da FBiH još nema usaglašen Zakon o zaštiti od nasilja u porodici.

-Želja nam je bila da na jedan način definišemo i da se svi obavežemo na jedan protokol postupanja, prije svega u prevenciji nasilja u porodici, a onda u slučaju identifikovanja bilo kakvog rizika nasilja u porodici da imamo definisane načine, postupke i obrasce kako institucije medjusobno komuniciraju  i kako staju u zaštitu članova porodice koji su eventualno imali neke oblike nasilja-kazao je tešanjski načelnik Suad Huskić.

-Da pratimo nasilje u porodici, da, ukoliko možemo pomognemo žrtvama da ih se smjesti na adekvatan način, da djecu, pošto su uglavnom majke žrtve nasilja u porodici, da ih osiguramo. Za to sada imamo Sigurnu kuću prvi puta na području općine tešanj-dodaje Almira Prnjavorac, član Općinskog tima za praćenje realizacije gender akcionog plana.

ZAKON NA ČEKANJU

Dokument je nastao u saradnji sa Gender centrom Federacije BiH. Zabrinjava činjenica da FBiH još nema zakonski uredjenu ovu oblast jer Nacrt zakonskih rješenja u okviru Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, iz  Parlamenta, Vlada Federacije još nije obradila i vratila  na usvajanje.

-Riječ je, prije svega, o finansijskom aspektu tog Zakona, njegovom finansiranju, institucija i odredjenih zahtjeva prema nevladinim organizacijama koje u svom vlasništvu imaju sigurnu kuću. Vjerujem da bi novi Zakon mogao biti usvojen možda i do ovogodišnjih općih izbora, a najkasnije početkom naredne godine-pojašnjava  Lejla Hodović, savjetnica u Uredu za ravnopravnost spolova Vlade FBiH.

Od predstavnika  Centra za socijalni rad, policije, Doma zdravlja, osnovnih i srednjih škola formiran je  Multidisciplinarni tim.

-Koji će pratiti primjenu ovog Protokola i koji će, minimalno jednom godišnje dostavljati Načelniku izvještaj o tome da li se ovaj Protokol provodi da li smo i koliko smo imali slučajeva nasilja u porodici, kako se postupalo u tim slučajevima i treba li vršiti odredjena poboljšanja u samom sistemu-zaključuje tešanjski načelnik  Suad Huskić.

Usvajanje ovog dokumenta i njegova dosljedna primjena važan su korak u unaprjedjenju ljudskih prava u lokalnoj ali i zajednici uopće. Afirmativa.ba