ZAPOSLENIM U INSTITUCIJAMA BIH POVEĆAN TOPLI OBROK I NAKNADE ZA PRIJEVOZ

Vijeće ministara (VM) BiH donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tijekom rada. Ovom odlukom se zaposlenim u institucijama BiH ‘topli obrok’ od 1. septembra 2022. godine povećava sa sadašnjih 8 KM na 11 KM.

Izuzetak su izabrani i imenovani dužnosnici (članovi Predsjedništva BiH, zastupnici i delegati Parlamentarne skupštine BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministri i zamjenici, rukovoditelji institucija i njihovi zamjenici), kojima naknada za ishranu neće biti povećana i iznosit će 6 KM.

Na sjednici je donesena Odluka o izmjenama Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i s posla u institucijama Bosne i Hercegovine.

Na ovaj način se dnevna i tjedna naknada za prijevoz utvrđena na osnovu udaljenosti mjesta rada od mjesta prebivališta zaposlenog zavisno od broja kilometara, povećava za oko 20%, počev od 1. septembra ove godine, navodi se iz Ureda za informiranje VM BiH.