AGREKS PLANIRA U ŠAMCU GRADNJU FARME ZA UZGOJ PILENKI KAPACITETA 34.500 KOKA

Kompanija Agreks iz Donjeg Žabara planira u Šamcu gradnju farme za uzgoj pilenki, kapaciteta 34.500 koka, navodi se u tekstu objavljenom na sajtu Vlade RS, tačnije u podacima uz Prethdonu procjenu uticaja na životnu sredinu.

Farmu će činiti dva indetična objekta, dimenzija 72,12 x 12,60 metara, paralelno sa već postojećim objektima farme na susjednoj parceli u Obudovcu. Spratnost objekata će biti P+0. Uz objekte farme predviđeni su prateći objekti – dva silosa locirana između osnovnih objekata farme na jugoistočnoj strani, dimenzija postolja za silose 3,35 m x 3,35 m na koje se postavljaju silosne jedinice kružnog presjeka, prenosi ekapija.

Osim silosa budući objekti moraju imati i ostale tehničke i tehnološke objekte i opremu u skladu sa važećim propisima za izgradnju objekata ove namjene.

Tehnološki proces rada objekta je koncipirala firma Big Dutchman koja je i isporučilac opreme.

Tehnologija rada se sastoji od prihvaćanja jednodnevnih pilića i njihovog uzgoja u volijerskom sistemu u trajanju 16-18 nedelja. Nakon završetka uzgojnog ciklusa pilenke se sa lokacije farme otpremaju u farme koka nosilica u vlasništvu investitora.

Pilenke uzgojene na ovaj način mogu se smjestiti u bilo koji način držanja koka nosilica. Prosječna masa pilenki pri kraju uzgoja iznosi oko 1,3 kg.

Podsjetimo, Agreks je jedna od najuspješnijih domaćih kompanija u ovoj oblasti. Prvi su u RS i BiH ispunili sve uslove i dobili dozvolu za plasman jaja B klase, koji je počeo u januaru 2020. godine.