POTPISAN UGOVOR TRA AGENCIJE I MARKETING AGENCIJE EBTEH

TRA Agencije za razvoj općine Tešanj, potpisan je ugovor za nabavku web platforme E-biro, te uređivanje iste, prema projektnom zadatku TECH-LAB. Ugovor su potpisali direktor marketing agencije EBTEH, Emin Beganović i direkor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj, Edin Ibrahimović.

Platforma E-biro sada je u vlasništvu TRA doo Agencije za razvoj općine Tešanj. Predmetnu platformu naručilac će koristiti isključivo za p-otrebe dostizanje ciljeva projekta TECH-LAB i projekta: Sajam zapošljavanja mladih u okviru Strategije razvoja općine Tešanj 2018-2022.

E-biro je platforma koja omogućava bržu, efikasniju pretragu, kako radnika raznih profila, tako i pronalazak slobodnih radnih mjesta. Portal www.w-biro.ba orjentisan je za područje cijele Bosne i Hercegovine. Plasira oglase za posao bosansko-hercegovačkoj javnosti, te time omogućava posloprimcima da ne troše vrijeme na nepotrebne prijave.

Cilj portala je da poveže dvije interesne strane, poslodavce iz Bosne i Hercegovine i iz inostranstva i posloprimce iz cijele države.

Održavanje web platforme uključuje sljedeće: uklanjanje tehničkih nedostataka stranice koji se tiču funkcionalnosti stranice, instaliranje sigurnosnih nadogradnji, reagiranje na kvarove u sistemu i njihovo otklanjanje, telefonska i e-mail podrška, obuku Izvršitelja za korištenje sistema za upravljanje sadržaja web stranice, redovna izrada rezervne kopije (backup) portala – sedmično i mjesečno