DIJELOVI MIŠA U KONZERVAMA GRAHA IZ ITALIJE

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) obaviještena da su na tržište Bosne i Hercegovine isporučen proizvod konzervirani grah u kojim je utvrđeno prisustvo dijelovi miša.

 

Naziv proizvoda: Smeđi grah, sterilizirani/Brown beans, sterilized

Sporni lotovi: Lot L M261 / LOT L F361 (svih rokova upotrebe)

Proizvođač/izvoznik: FIAMMA VESUVIANA S.R.L., Via Pentelete 77, 80044 Ottaviano, Italy

Proizvedeno za: – FRANZESE SPA, Circumvallazione 75, 80036 Palma Campania (NA), Italy

– Konzum plus d.o.o., Marijana Čavića 1a, 10000 Zagreb, Croatia

Uvoznik/distributer u BiH: Bakalar Komerc d.o.o., Struge bb, Čapljina

Mjere na snazi u EU: obavještavanje primaoca robe, povlačenje/opoziv