DOBOJ-SARADNJA SA UNIVERZITETOM TAMBOU IZ RUSKE FEDERACIJE

DOBOJ-SARADNJA SA UNIVERZITETOM TAMBOU IZ RUSKE FEDERACIJE

Studenti iz RS uskoro će imati mogućnost studiranja u Ruskoj Federaciji, a uz razmjenu studenata, i kulturnu saradnju, razmišlja se i o izdavanju zajedničkih diploma. Dogovoreno je to ovih dana tokom višednevne posjete predstavnika Univerziteta Tambou iz Ruske Federacije  RS i Gradu Doboju.

Razmjena studenata, za sada je u fokusu saradnje grada Doboja i Univerziteta Tambou u Ruskoj Federaciji započete prije tri godine, ali usporene zbog pandemije korona virusa.  Planirano je da deset do 15 studenata iz Doboja svake godine otputuje na studijsko putovanje u Rusiju.

-Što će omogućiti i našim studentima sa područja Grada Doboja, s obzirom da je Saobraćajni fakultet lociran ovdje, da će moći da studiraju u Rusiji. Naši gosti su bukvalno ponudili da će naši studenti morati da snose samo kartu do Rusije-kazao je predsjedavajući  GS Doboj  Srećko Rekanović

Uz razmjenu studenata i kulturnu saradnju planira se proširenje saradnje.

-I treći vid je organizacija kulturnog  bratskog društva izmedju naše zemlje i Doboja kao i kreiranje centara za učenje ruskog jezika u RS-kazao je Rektor Univerziteta u ruskom Tambou Mihail Nikolajevič Krasnyansky.

-I kada bismo uspjeli da napravimo neki zajednički studentski modul da zajedno izdamo diplomu, onda bi to bila jedna piramida naše saradnje-dodaje dekan saobraćajnog fakulteta u Doboju Zoran Ćurguz.

Uz razmjenu studenata planirana je i razmjena gostujućih profesora. Afirmativa.ba