DRLJAČA POTPISAO UGOVORE S UDRUŽENJIMA OSOBA SA INVALIDITETOM

Zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, danas je u sjedištu Ministarstva u Sarajevu održao sastanak i potpisao ugovore o dodjeli sredstava sa trinaest reprezentativnih organizacija civilnih invalida i civilnih žrtava rata.

– Društvo u kojem živimo, na žalost, još uvijek ne pruža iste mogućnosti osobama sa invaliditetom, koje se hrabro svakodnevno suočavaju sa životnim poteškoćama, često još od samog rođenja, a nastavljaju tokom cijelog života, uključujući i porodičan život i profesionalnu karijeru i to je porazna činjenica koju moramo zajedno promjeniti.

Javni poziv koji je raspisan, a kojim Ministarstvo vrši raspodjelu sredstava u ukupnom iznosu od 500.000 KM predstavlja kontinuitet saradnje između ovog ministarstva i organizacija civilnih invalida i civilnih žrtava rata, odnosno nastavak aktivnosti u podršci jačanja i osnaživanja pomenutih kao ključnih partnera Ministarstva iz resorne oblasti – kazao je ministar Drljača.

Ministar Drljača: Dodjeljena sredstava predstavljaju kontinuitet saradnje između Ministarstva i udruženja osoba sa invaliditetom

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike je saopćeno da je na osnovu Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih u Budžetu FBiH za 2022. godinu, ministarstvo raspisalo Javni poziv za raspodjelu sredstava iz tekućeg transfera neprofitnim orgnizacijama – Transfer organizacije civilnih invalida.

Na ovaj javni poziv prijavilo se ukupno 15 udruženja, te je utvrđeno da je 13 prijava uredno, pravovremeno i potpuno, kao i da su istima dodjeljena sredstva od ukupnog iznosa.