EU ZA PRILAGODJAVANJE TRŽIŠTU RADA U BiH IZDVOJILA ČETIRI MILIONA EURA

EU ZA PRILAGODJAVANJE TRŽIŠTU RADA U BiH IZDVOJILA ČETIRI MILIONA EURA

U sklopu  projekta „TECH-LAB“, koji uz finansijsku podršku EU od četiri miliona eura u 20 lokalnih zajednica u BiH provode Medjunarodna organizacija rada i Lokalno partnerstvo za zapošljavanje (LPZ), u Tešnju su, putem TRA,  održane  dvije besplatne obuke za za zavarivače i tehničare za obradu drveta.

Najveći i nteres je, očekivano vladao za operatere na CNC mašinama, kako zbog činjenice da je traženo zanimanje, tako i zbog univerzalnosti zanimanja primjenjivog u svim sferama privredne djelatnosti.

-Zato što je jako traženo na tržištu rada u Tešnju, a i van Bosne je traženo na tržištu rada, pa me to nešto privuklo, a i manje je ženske populacije pa su šanse veće-kaže polaznica edukacije  Amina Lihić.

Edukaciju je, na osnovu dugogodišnjeg uspješnog partnerstva, provela MSŠ iz Tešnja, kojoj će, nakon završetka projekta,  na raspolaganju ostati dva savremena aparata za zavarivanje i repromaterijal.

-Mi smo ponosni što imamo stručne kadrove i stručnu radnu snagu koja je obavila stručno-teorijsku obuku unutar škole, dok je praktična nastava obavljena u lokalnim firmama i kompanijama na teritoriji općine Tešanj-kazao je pomoćnik direktora MSŠ u Tešnju  Mujo Zeničanin.

Tržište rada u BiH je zasićeno visokoobrazovanim  stručnim kadrom. Nedostaju zanatska i NKV zanimanja čega, oni koji traže adekvatan posao, očito još nisu u potpunosti svjesni. Kroz realizaciju brojnih sličnih projekata i u Razvojnoj agenciji u Tešnju (TRA) nastoje osigurati dovoljan broj polaznika.

-Imamo tu malih problema. Iako je čudno, pored toliko nezaposlenih, da je problem da nadjemo 60 kandidata, ali to je jedan od izazova u svakom od ovih projekata-ističe direktor TRA Edin Ibrahimović.

Projekt je sa četiri miliona eura u 20 lokalnih zajednica u BiH podržala EU. Afirmativa.ba