HOĆE LI CIJENA SJEMENA I ĐUBRIVA DA UTIČE NA JESENJU SJETVU?

Uprkos finansijskim problemima, koje stvara rast cijena repromaterijala za sto posto, zadržava se nivo proizvodnje, kažu u lokalnoj administraciji. Pored sjemenske pšenice, očekuje se da će biti zasijana i merkantilna (iz ambara), kao i da će biti dovedena u pitanje primjena mineralnih đubriva.

-Imajući u vidu raspoložive oraniče površine u Semberiji, može da se očekuje da se ove godine pod strnim žitima zasije 17.175 hektara – kažu u Odeljenju za privredu grad Bijeljina.

– S obzirom na to da je u protekloj godini postignut dobar rezultat u proizvodnji pšenice, kako visok prinos, tako i kvalitet, a kako je bilo problema u proizvodnji kukuruza (suša), možemo očekivati zainteresovanost na istom nivou proizvođača za sjetvu pšenice kao osnovne kulture. Svakako će to odrediti i ekonomski momenat, kao i visina cijene sjetvenog i repromaterijala za proizvodnju.