KOLIKO NOVCA ĆE TREBATI STRANCU ZA ULAZAK U BIH?

Najmanji iznos novca, koji će tokom sljedeće, 2024. godine, stranac morati imati kod ulaska u BiH, za svaki dan namjeravanog boravka u BiH, biće, kako je predviđeno, 150 KM ili protuvrijednost u stranoj valuti, pokazuje dokumentacija u koju je InfoBijeljina imala uvid.

Taj iznos podrazumijeva sredstava potrebna za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini i sredstava za izlazak iz zemlje, uključujući i sredstva potrebna za zdravstvenu zaštitu stranca. Ovu Odluku Savjet ministara Bosne i Hercegovine donosi svake godine, a i ranijih godina iznos je bio toliki.

Postojanje sredstava za izdržavanje stranca dokazuje se gotovinom u domaćoj ili stranoj konvertibilnoj valuti, ili posjedovanjem sredstava bezgotovinskog plaćanja prihvaćenih od bankarskog sistema BiH ili sredstva koje omogućava podizanje novca u BiH, ili garancije banke iz BiH koja priznaje bezgotovinska sredstva plaćanja koja stranac posjeduje.

Postojanje sredstava dokazuje se i pozivnim pismom, te posjedovanjem dokaza o uplaćenom smještaju ili o organizovanom putovanju, kao i  posjedovanjem drugih sredstava kao što su nepokretna imovina u BiH na osnovu koje je moguće obezbijediti sredstva za izdržavanje za vrijeme boravka u BiH.

Ako stranac ima dokaze o uplaćenom pojedinačnom ili kolektivnom putničkom zdravstvenom osiguranju, podrazumijeva se da ima obezbijeđena sredstva za zdravstvenu zaštitu.

Smatra se da stranac koji ima radnu dozvolu u BiH zadovoljava uslove koji se odnose na posjedovanje sredstava za izdržavanje.

Infobijeljina