MADI potvrdio svoju izvrsnost – kontinuirano najveća mesna industrija

Sinoc je opet, u kontinuitetu potvrđeno da je kompanija MADI najveca mesna industrija.

Poslovni uspjeh i napredak bh. biznis scene,  za 2021. godinu upotpunila  jedna od najuspješnijih kompanija u BiH –  MADI, u okviru manifestacije “100 najvećih”, u organizaciji Poslovnih novina.

Prema zvaničnim podacima za 2021. godinu, kompanija „MADI d.o.o.“ Tešanj je proglašena najuspješnijom kompanijom u kategoriji velikih preduzeća za segment “Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi”.

„Biti najveći je i privilegija i odgovornost,  a biti najveći u kontinuitetu je prije svega dio našeg obećanja da ćemo biti još bolji. Posebno se želimo zahvaliti svima onima koji se vežu za naše početke, i koji su sa nam trajna podrška. To su temeljne ljudske vrijednosti, koje mi uzajamno njegujemo.“, kazao Maid Jabandžić, direktor kompanije.

Početkom godine, u organizaciji Deloitte BiH, za najboljeg finansijskog direktora u BiH je proglašen upravo direktor kompanije MADI. Ovu godinu je obilježilo nekoliko noviteta u segmentu novih proizvoda ali i proširenja kapaciteta proizvodnje. Činjenica da se kontinuirano investira dugi niz godina, dodatno govori i više nego dovoljno o ozbiljnosti, trudu i viziji svih uposlenih u mesnoj industriji MADI.

„S ponosom ističemo da je u proteklom periodu koji je pun neizvjesnosti, geopolitičkih previranja i oscilacija cijena, naša grupacija iznjedrila još nekoliko kompanija, obezbijedivši dodatna radna mjesta. Na taj način smo zaokružili proces kompletne proizvodnje od polja do stola, a vodeći se principom „Mi imamo sve u svojoj kući.“ istakao je Jabandžić.