MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV MINA

U povodu 4. aprila – Međunarodnog dana borbe protiv mina Federalna uprava civilne zaštite saopćila je da je Federacija BiH je po pitanju ugroženosti od mina posebno pogođena, jer se oko dvije trećine  sumnjive površine nalazi upravo na prostoru ovog bh. entiteta.

FUCZ  je u cilju realizacije Operativnog plana humanitarnog deminiranja za 2022. godinu na korištenje građanima, odnosno lokalnim zajednicama na upotrebu predala površinu od 1.622.055 m², od kojih je dio zadataka započet u 2021. godini.

Deminerski timovi FUCZ radili su na ukupno 16 deminerskih zadataka na području Federacije BiH, i to na sedam pojedinačnih zadataka čišćenja i tehničkog izviđanja, tri zadatka uklanjanja kasetne municije i šest zadataka minsko-sumnjivih područja – MSP, koji se rade metodom “land release” (vraćanje površine).

Bosna i Hercegovina je i nakon 28 godina od završetka ratnih dejstava (1992-1995. godine) zemlja sa izraženim problemom minske opasnosti što predstavlja opasnost za stanovništvo i uzrok su blokiranja brojnih resursa.

Trenutna veličina sumnjive opasne površine na mine u BiH iznosi 869.64 km2 ili 1,69 posto u odnosu na njenu ukupnu površinu

Prema prvoj procjeni Centra za uklanjanje mina u BiH iz 1998. godine, sumnjiva opasna površina na mine u BiH je iznosila 4.200 km2 ili 8,2 posto od ukupne površine. Trenutna veličina sumnjive opasne površine na kasetnu municiju u BiH iznosi 0,4 km2.

Prostor FBiH je po pitanju ugroženosti od mina posebno pogođen, jer se oko 2/3 sumnjive površine nalazi upravo na prostoru ovog bh. entiteta. U 2022. godini sumnjiva opasna površina je smanjena za 52,74 km2.

Inače, od posljedice minskih nesreća u BiH su nakon rata do kraja 2022. godine smrtno stradale 622 osobe, među kojima su i 53 deminera.

Do kraja 2022.  godine deminerski timovi FUCZ deminirali su površinu od 17.696.145 m2, uništeno je 3. 280 komada protivpješadijskih mina, 555 protivtenkovskih mina i 56.775 komada različitog NUS-a.

FUCZ je u cilju realizacije Operativnog plana humanitarnog deminiranja za 2022. godinu na korištenje građanima, odnosno lokalnim zajednicama predala površinu od 1.622.055 m², od kojih je dio zadataka započet u 2021. godini.

Potpuno su završeni radovi na šest pojedinačnih deminerskih zadataka i 10 zadataka ciljane/sistematske istrage na zadacima MSP, koji su predati krajnjim korisnicima, odnosno lokalnim zajednicama na upotrebu i korištenje, dok će se na osam deminerskih zadataka deminerski radovi nastaviti i u 2023. godini.

Tokom 2022. godine FUCZ je ukupno pet pojedinačnih zadataka predala na korištenje lokalnoj zajednici, i to: “Lisača 1” (Kalesija), “Budisavina” (Stolac), “M 14.1 Dionica Grmuša – Mali Radić” (Bosanska Krupa), “Lepnica – Veprice” (Orašje) i “Put Dominkovići” (Orašje).

U okviru tehničkog izviđanja i čišćenja zaostale kasetne municije tokom 2022. godine završeni su radovi na zadatku “Staro Selo – Goranci” (Mostar) i zadatak “Prijani – Paripovac” (Glamoč). Tehničkim metodama na zadacima uklanjanja kasetne municije tretirana je površina od 87.365 m². U toku su aktivnosti definisanja daljnjih koraka, u saradnji sa BH MAC-om, vezano sa potrebu rekategorizacije površine u progresu.

 

Timovi za UES FUCZ tokom 2022. godine realizovali su 1462 zadataka, pri čemu je  prikupljeno i uništeno ukupno 2.813 komada različitih neeksplodiranih ubojitih sredstava, kao i 519 protivpješadijskih i 133 komada protivtenkovskih mina, 309 komada upaljača i detonatora, 40,276 kg eksploziva, te 26.358 komada municije kalibra do 20 mm.

Tokom 2023. godine planirano je da se započnu radovi na sljedećim zadacima: Bučje – Bara (Čelić), Banovići – Kesten (Banovići), MZ Kralupi zaseok Čifluk 2 (Visoko), Kasarna Račić (Bihać), Kostrč Dusine – Ambarišta (Orašje), kao i zadaci vraćanja površine MSP Odžak – Zapad (Odžak) i MSP Slatina (Jablanica):

 

federalna.ba/Fena